education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
מונופול תמרורים כרמלה נירי גן "הדס" אשקלון
 

מטרות

  1. זיהוי תמרורים
  2. הכרת תמרורים והבנת תוכנם
  3. יישום הוראות התמרורים בחיי היום יום

אביזרים: לוח משחק, אסימונים, קוביית ספרות, 28 קלפי שאלות, דפי תשובות, 4 חיילים.

 

מתאים לגילאי: 6 – 5

 

מספר משתתפים: 4 ילדים

 

מהלך המשחק:

תחילת המשחק הוא בסימן החץ (התחלה), סיומו הוא בגמר קלפי השאלות על הלוח.

 

כל ילד בתורו זורק את קוביית הספרות ומתקדם בהתאם לספרה שמראה הקובייה, במידה והילד נעצר על משבצת בה יש תמרור, עליו להרים קלף שאלה אחר אשר מתייחס לאותה משבצת ולענות על השאלה (תשובה נכונה או משימה שבוצעה נכון – הקלף יצא מהמשחק. תשובה שגויה או משימה שלא בוצעה כהלכה – הקלף יוחזר לתחתית הערמה). על כל תשובה נכונה או ביצוע נכון יקבל הילד אסימון.

בגמר המשחק הילד בעל מספר האסימונים הרב ביותר הוא המנצח.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/12/2012