education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
הסעות תלמידים
 

כישורים וקשרים לחיים – הסעות תלמידים

 

פירוט המטרות, הפעולות והתוצאות צפויות

 

 

מטרות

 

 

פעולות

 

תוצאות צפויות

 

הגדרת תפקידו ואחריותו של בית –הספר בסוגיית ההסעות, בהגדרת נהלים וכללים ברורים והטמעתם, של מה מותר ומה אסור בהסעה, במתן ידע וחיזוק כישורים ומיומנויות לנסיעה בטוחה ומוגנת, ובמניעת אלימות וונדליזם בהסעות.

 

עיצוב תפקידים מוגדרים בהסעות,

פעילות בנושא נאמני הסעות, בטיחות ותרבות התנהגות בהסעות תלמידים.

 

פעילות בנושא מגבלות האוטובוס, עבודה עם נהגי ההסעה: סימולציה ונהלים.

 

שיתוף הורים באופן פעיל מתוך אחריות אישית למתרחש במהלך ההסעה.

 

ההסעות, כחלק בלתי נפרד מחיי בית הספר והתלמיד, הן מוקד נוסף בזירות הפעולה לקידום האקלים החינוכי המיטבי על כל גווניו, כמו חצר בית הספר והכיתות.

 

 

 

 

 

 

 

 

לנסוע בכבוד ובבטחהחוברת הסעות תלמידים  עוסקת בבטיחות הילדים הנוסעים בהצעות תלמידים. החוברת מופנית אל כל העוסקים בכותלי בית הספר באקלים חינוכי ובהסעות התלמידים בבית הספר.

מקבץ הצעות למערכי שיעור לקט מתוך פעילויות בבתי ספר שונים, בהתאם לאופיו הייחודי של כל בית ספר, המבנה הארגוני של בית הספר והגורמים השותפים לנושא ההסעות .

מקבץ הצעות לפעילות בכיתות ובבית הספר.

מערך שיעור בנושא הסעות תלמידים לכיתות ה'- ו'.

נאמני הסעה.

בטיחות ותרבות התנהגות בהסעות תלמידים.

מגבלות האוטובוס.

סרט אוטובוס מתוך הקלטת "אדום ירוק"  הפרק עוסק בלמידת כללי ההתנהגות הבטיחותית לפני העלייה לאוטובוס, בזמן הנסיעה ואחריה

מצגת בטיחות בדרכים בית ספר "מבואות", באר טוביהדוגמא להתמודדות עם הסעות התלמידים בבית הספר האזורי קהילתי "מבואות " במועצה האזורית באר טוביה.

מצגת ונדליזם  בהסעות תמונות, שנמסרו על ידי חברת "אגד", המתארות את התופעה המבישה של חבלה, פגיעה ברכוש, השחתה בזדון הנעשית של ידי תלמידים בהסעות לבתי ספר.

אגרת זהירות בדרכים מועצה אזורית גליל תחתון -  חוזר מטעם המועצה האזורית בשיתוף מנהלי בתי הספר, ועד ההורים מטה הבטיחות האזורי, להורי  תלמידי בתי הספר אודות הנהלים להסעות תלמידים. בחוזר, פנייה לשיתוף פעולה של ההורים על מנת להבטיח נסיעה בטוחה ונעימה של התלמידים.

לשון החוק תקנות תעבורה - תקנות תעבורה וחוקים הקשורים בהסעות התלמידים. באתר של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ניתן למצוא עדכונים וחידושים לתקנות ולחוקים.

מקליקיםחומר פרסומי לשימוש בית הספר - מהיום חוגרים גם בהסעות.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/06/2015