education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
חוליית זה"ב - מבנה חוליה ובעלי תפקידים
 

הגדרת התפקיד

תלמידי משמרות הזה"ב הם כל תלמיד, מכיתה ו' ואילך, שעבר הכשרה עיונית ומעשית והוסמך על-ידי שוטרת הדרכה.

 

תפקידם של משמרות הזה"ב, לאפשר ולסייע להולכי הרגל, ובעיקר לילדי בית-הספר הצעירים, לחצות כביש במעברי-חצייה הסמוכים  לבית-הספר בביטחון, תוך שימוש בתמרור "עצור נייד" ובהתחשב בתנאי הדרך ובתעבורה.

 

 1. רצוי שכל חוליה תמנה שלושה תלמידים:  שני חברי משמרת ומתאם שימלא, במידת הצורך, מקומו של חבר חוליה חסר.

 2. במקרים של מיעוט תלמידים בכיתה ו/או מספר רב של מעברי-חצייה שבהם מוצבים התלמידים, תמנה כל חוליה שני תלמידים, ובתנאי ששדה הראיה במעבר החצייה הוא רחב.

 3. גודל החוליה ייקבע על-פי שיקול דעת השוטרת או המדריכה בהתאם לתנאי הסביבה, למספר התלמידים ולמספר מעברי החצייה בהם יוצבו.

 4. כל משמרת מורכבת ממספר חוליות בהתאם למספר מעברי החצייה.

 5. חוליה בהרכב חסר (פחות משני תלמידים) לא תפעל.

 

בעלי התפקידים

מפקד משמרת - מהות תפקידו והגדרתו:

 

 1. תלמיד שנבחר לתפקידו על-ידי שוטרת ההדרכה ומחנכת הכיתה ועבר הכשרה מיוחדת לכך

 2. אחראי לוודא שכל החוליות הגיעו בזמן, הצטיידו כנדרש, התייצבו במעברי החצייה ונעמדו על המדרכות.

 3. אחראי למצוא פתרון כאשר אחד מתלמידי המשמרת חסר, או להחליפו.

 4. ממונה על  הפעילות בשלשה עד חמישה מעברי-חצייה.

 5. מסייע ומפקח במהלך המשמרת.

 6. מדווח על בעיות / עבירות תעבורה למחנכת הכיתה.

 7. מדווח על כל שינוי שחל במעברי החצייה או בסביבתם (תמרור חסר, צמחייה או עצמים המסתירים את  שדה הראייה)

 8. קובע יחד עם מחנכת הכיתה את סדר התורנויות וההחלפות, ומכין לוח תורנויות שייתלה בכיתה.

 9. מכין דף קשר עם רשימת טלפונים של התלמידים.

 10. בודק את תקינות הציוד (הלבוש והתמרורים) ומוודא שהציוד נמצא בבית-הספר בצורה מסודרת במקום  המיועד לכך.

 

חבר משמרת  - מהות התפקיד והגדרתו:

 

תלמיד שהוכשר לתפקיד העומד באחד מקצוות מעבר החצייה, לבוש במדי המשמרות, אוחז את המוט עם התמרור "עצור" נייד,( ב-38 ) ופועל לפי הוראות המתאם, לשם פתיחה או סגירה של מעבר החצייה.

 

 

מתאם - מהות התפקיד והגדרתו:

 

 1. מתאם את הפעילות של כל חברי החוליה.

 2. עומד במקום בו שדה הראייה הוא הטוב ביותר (המקום ייקבע, על-פי רוב, על-ידי השוטרת).

 3. מצטייד במשרוקית לשם סימון פתיחת מעבר החצייה או סגירתו, או לחילופין נותן סימן/אות המתאים למעבר החצייה הספציפי. תפקיד המתאם יעבור בתורנות בין חברי המשמרת.

 

אתת - מהות התפקיד והגדרתו:

 

 1. תלמיד נוסף לחוליה המוצבת במעברי-חצייה ששדה הראייה של חבריה חסום. תפקידו לסייע למתאם החוליה.

 2. מוצב במקום שממנו יראה בו-זמנית את כלי הרכב המתקרבים, את מעבר החצייה ואת המתאם.

 3. חייב להיות בקשר עין עם המתאם, ולסמן לו באמצעות דגלון רק כאשר הדרך פנויה.
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/03/2015