education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
כתה א'
 

"ללמוד תנועה" (כתות א'-ב')

התכנית מבוססת על שכלול התנועה של התלמידים כבסיס לפיתוח יכולתם לבחור ולממש תגובות מוטוריות ורגשיות ולרכוש תרבות של התנהגות בטיחותית בעת ההימצאות בדרך ובתקשורת עם משתמשי דרך שונים.

 

התכנית מיועדת להוראה במסגרת שעה שבועית במשך כל שנת הלימודים. הוראת התכנית מחייבת את המורים להשתתף בהשתלמות להכיר את המדריך למורה ולהתנסות בהפעלת התכנית במהלך ההשתלמות.

 

ההשתלמות מיועדת למחנכים בכיתות א' – ב', לרכזי בטיחות, למורים למחול ולתנועה ולמורים לחינוך גופני.

 

ללמוד תנועה- תכנית לימודים בבטיחות בדרכים לכיתות א'

 

 לסרט "ללמוד תנועה"

 

היסח הדעת

 

בטוחים בדרך

 

ילדים מספרים

 

מערך שיעור בנושא: הסחת הדעת

 

 

 

פירוט המטרות, הפעולות והתוצאות צפויות

 

 

מטרות

 

 

פעולות

 

תוצאות צפויות

 

חינוך לתרבות של התנהגות בטיחותית כאורח חיים והקניית ערכים של שיתוף פעולה והתחשבות בזולת

 

הוראה של שעה שבועית, השתלמויות למורים והדרכתם להוראת הנושא ולהתנסות פעילה בתכנית "ללמוד תנועה" ו"אדום ירוק"

           

התלמידים יטמיעו את ההתנהגות הבטיחותית כחלק מהאקלים החינוכי בבית הספר ויפעלו יחד עם הוריהם להגברת הבטיחות בדרכם לבית הספר ובחזרה ממנו

 

נושאים מרכזיים בחומרי הלמידה לבתי הספר היסודיים, כיתות א'-ב' 

 

 

 

  • ללמוד תנועה
  • תנועה ותנוחה
  • התארגנות בקבוצה: טור, גוש, מפוזר
  • הכרת גבולות הגוף
  • חטיבת פעילויות הכנה בכיתה
  • חטיבת הורים וילדים בדרך- פעילויות משותפות עם הורים
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/12/2017