education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
כתה ה'
 

פירוט המטרות, הפעולות והתוצאות צפויות

 

 

מטרות

 

 

פעולות

 

תוצאות צפויות

 

חינוך לאחריות אישית ולמחויבות להתנהלות בטיחותית בדרך

 

 

 

הוראה של שעה שבועית, הכשרת מורים והדרכתם בהטמעת תכנית הלימודים "עצמאים בשטח"

 

           

בוגרי כיתות ה' יתנהלו בבטיחות בדרכם לבית הספר ובחזרה ממנו, יגלו אחריות אישית ונכונות לסייע לצעירים מהם

 

 

 

נושאים מרכזיים בתכניות הלימודים לבתי הספר היסודיים, כיתה ה'

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/09/2017