education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
כתה ו'
 

פירוט המטרות, הפעולות והתוצאות צפויות

 

 

מטרות

 

 

פעולות

 

תוצאות צפויות

 

חינוך למתן דוגמה אישית למעורבות ולמחויבות לפעילות חברתית בבטיחות בדרכים

 

 

הכשרת תלמידים למשמרות הזה"ב מפעילים ומורים והדרכתם בפעילויות

 

 

           

הגברת העניין והנכונות של תלמידים בכיתות ו' להשתתף בפעילויות בטיחותיות התנדבותי וכתרומה לקהילה

 

 

 

 

נושאים מרכזיים בתכניות הלימודים לבתי הספר היסודיים, כיתות ה' – ו'

 

 

 

מגוון פעילויות.

 

עלון משמרות זהב.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/08/2017