education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
יסודי
 
 

מרכזי הדרכה לבטיחות בדרכים- תוכנית הדרכה לגילאי גן- ג'.

 

סרט: בחירה של זהב.

 

עלון פעילות בטיחות בדרכים.

 

תוכנית למידה למרכז הדרכה לבטיחות בדרכים – תוכנית הדרכה מחודשת, רב שנתית, שמטרתה ליצור בקרב הילדים תרבות חשיבה אחרת והתנהלות בטוחה בדרכים.

 

הנחיות לרכז ביה"ס לקראת פעילות במרכז ההדרכה.

 

המלצות לבדיקת בטיחות מרכז ההדרכה.

 

הצעות לפעילויות.

 

רשימת מגרשי הדרכה.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/03/2015