education - חינוך אגף זה''ב, נגישות ואורך חיים בטוח

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
הכשרת משמרות הזה"ב בבתי הספר
 

תכנית הלימודים להכשרת תלמידי כיתות ה' למילוי תפקידם כמשמרות בטיחות בכיתה ו'.

התוכנית מיועדת לשוטרות ההדרכה, למורים ולמדריכים המכשירים את תלמידי המשמרות גם בכיתה ה' (לפני צאתם לתפקיד) וגם במהלך מילוי התפקיד בכיתה ו'. התכנית מתייחסת למורכבות של מילוי התפקיד, גם של חברי המשמרות וגם של המפקדים והסגנים.

הפעלת תלמידי משמרות הזה"ב מתקיימת כבר למעלה מ-50 שנה. הצורך בכתיבת תכנית חדשה נבע משינויים רבים שחלו במשך השנים, כמו שינויים בסביבה התעבורתית, שינויים ערכיים בחברה, שינויים בהתנהגות ושינויים בתפיסת ההוראה ובארגון הלמידה.

 

התכנית החדשה מתייחסת לקשת רחבה של מטרות חיוניות:

 

א. להקנות לתלמידים ידע הדרוש למילוי המשימה ולהבנת מורכבותה בעולם תעבורה מואצת

 

ב. להקנות לתלמידים ידע על חוקי התעבורה ולפתח עמדות חיובית לשמירה על החוק ולכיבוד חיי האדם.

 

ג. לפתח מודעות בקרב התלמידים ליחסי הגומלין של הולכי רגל בהקשר למילוי תפקודם ויכולת לשיקולי דעת במצבי דרך שונים.

 

ד. לפתח בקרב התלמידים הבנה למקומה של פעילות משמרות הזה"ב במסגרת החברתית הרחבה ולעורר בהם עניין ורצון לפעול במשמרות הזה"ב מתוך אחריות אישית ונכונות לתרום לחברה.

 

התכנית מציעה מגוון של שיטות הוראה ותרגול מרובה בכיתה ובמעברי החצייה במגמה להעמיק את הידע של התלמידים ולעורר בהם רצון לשינוי בתחום ההתנהגותי והבטיחותי. המדריך למורה יחולק גם לשוטרות ההדרכה וגם לרכזי הבטיחות הבית ספריים במהלך השתלמויות להכרת התכנית.

 

פרטים נוספים אפשר לקבל מהמפקחים על הבטיחות בדרכים במחוזות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/03/2015