חינוך - education מנהל חברה ונוער חינוך - education

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 ברכה לשנה החדשה מלאת זכויות
  
 השיעור הגדול בעולם - 19-22 בספטמבר
  
 נאמני זכויות בלמידה שיתופית - רישום עד 30 בספטמבר
  
 כרזת חוק זכויות התלמיד - תשע"ז
  
 מכתב למנהלים ולמורים לשנת תשע"ז
  
 בשביל הזכויות - דיון בדילמות מוסריות וחברתיות
  
 חוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016
  
 لابمة مإشرات ونظام رصد لتنف ذٌ حك الأطفال ف المشاركة
  
 אמצעים ושיטת פיקוח על יישום זכות ילדים לשיתוף ולהשתתפות
  
 איסור אפליה מטעמי נטייה מינית או זהות מגדרית – תוספת לחוק זכויות התלמיד
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/09/2016