חינוך - education מנהל חברה ונוער חינוך - education

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 לכבוד יום זכויות הילד/ה - הרצאות מקוונות עם סופרות
  
 הרשמה לשיעור בנושא נוער בהליך פלילי
  
 יחידות הוראה על פי נושאים מתוך אמנת זכויות הילד
  
 איסור אפליה מטעמי נטייה מינית או זהות מגדרית - תוספת לחוק
  
 מידעון להורים - לקטין בהליך פלילי
  
 חוברת בשבילי הזכויות - לאחריות אזרחית בחט"ב
  
 חוברת בשבילי הזכויות-לאחריות אזרחית בחט"ע
  
 חוברת בשביל הזכויות באנגלית
  
 כרזת חוק זכויות התלמיד
  
 תחרות ארצית - עיצוב כרזות לרגל 25 שנים לאמנת זכויות הילד/ה
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/05/2014