חינוך - education מנהל חברה ונוער חינוך - education

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 "והגדת לבנך" - הגדה לדורות
  
 מידעון להורים - לקטין בהליך פלילי
  
 פוסטר חוק זכויות התלמיד
  
 דו"ח האו"ם - הזכות לפנאי ותרבות מתורגם לעברית
  
 חוברת בשבילי הזכויות - לאחריות אזרחית בחט"ע
  
 חוברת בשבילי הזכויות-לאחריות אזרחית בחט"ע
  
 חוברת בשביל הזכויות באנגלית
  
 בניית סמכות משמעותית של המורה
  
 מכתב למנהלים ליידוע על חוק זכויות התלמיד
  

 

  
 מכתב למנהלים ליידוע על חוק זכויות התלמיד
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/05/2014