חינוך - education מנהל חברה ונוער חינוך - education

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 ברכה לשנת הלימודים החדשה - תשע"ו
  
 איסור אפליה מטעמי נטייה מינית או זהות מגדרית - תוספת לחוק
  
 מידעון להורים - לקטין בהליך פלילי
  
 חוברת בשבילי הזכויות - לאחריות אזרחית בחט"ב
  
 חוברת בשבילי הזכויות-לאחריות אזרחית בחט"ע
  
 חוברת בשביל הזכויות באנגלית
  
 בניית סמכות משמעותית של המורה
  
 כרזת חוק זכויות התלמיד
  
 "תכנית ניר" - ארגון הנוער הגאה (איגי) 
  
 תחרות ארצית - עיצוב כרזות לרגל 25 שנים לאמנת זכויות הילד/ה
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/05/2014