education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
זכויות
 

  זכויות ואחריות בבית הספר - תמצית

 

  הזכות לתת זכות - זכויות התלמידים בחינוך המיוחד

 

  שימושון ל"חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות העל תיכוניים" - חוק שנכנס לתוקפו בינואר 2009

 

  מידע והדרכה לילדים בהליכים משפטיים

 

  דוח אשלים=שיתןף ילדים בקבלת החלטות בבתי משפט למשפחה- בעת גירושין - יישום הזכות להשתתפות של ילדים בקבלת החלטות בבתי משפט למשפחה - סעיף 12 באמנה

 

  הזכות לחינוך-ילדי זרים

 

  קטינים זרים השוהים בארץ ללא מלווה – מרכז המחקר והמידע בכנסת

 

  אתיקה ונימוסים באינטרנט

 

  זכויות הילד באומנה - אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 

  זכויות הקטין בהליך הפלילי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/11/2014