education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
השקת מאגר מידע זכויות האדם בישראל מבוסס אמנות בינלאומיות
מרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה העברית בירושלים
 

מרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה העברית בירושלים שמח לפתוח לשימוש הציבור מאגר מידע ייחודי ומקיף בנושא אמנות זכויות האדם הבינלאומיות שמדינת ישראל צד להן, תוך התייחסות לרלוונטיות שלהן בהקשרים קונקרטיים שונים של זכויות אדם בישראל.


מאגר המידע מיועד לשופטים, משפטנים, ארגוני חברה אזרחית, חוקרים, סטודנטים וכלל הציבור – ומספק גישה למקורות מידע, ידע ומסמכים, תוך התייחסות עדכנית לתמורות המשפטיות הרלוונטיות בזכויות אדם.
המאגר בנוי בצורה של מפתח עניינים ובו עד כה שמונה תחומי זכויות מרכזיים בישראל, המחולקים לשורה ארוכה של קטגוריות וקטגוריות משנה.


מאגר המידע מרכז בצורה זמינה ונגישה את האמנות הבינלאומיות אשר ישראל צד להן, תוך פירוט סעיפיהן המרכזיים בהתייחס לכל נושא ונושא ושימת דגש על סוגיות פרקטיות. כמו כן, ניתן למצוא במאגר מסמכים המבארים ומסבירים את האמנות - הערות כלליות של הועדות, סיכומי ועדות הנוגעים ספציפית לישראל, פסיקות בינלאומיות ועוד. נעשה ניסיון להביא חומרים רבים ככל האפשר בתרגום לעברית, לצד המקור באנגלית (ובמקרים רבים גם התרגום הרשמי לערבית).

 

מאגר המידע הינו חלק מפרויקט רחב-היקף של מרכז מינרבה, שעניינו הפנמת חובות המדינה על פי האמנות הבינלאומיות להן היא צד. הפרויקט התאפשר הודות למענקים שהתקבלו מהאיחוד האירופאי, במסגרת תכנית EIDHR -  European Instrument for Democracy and Human Rights.


פרופ' תומר ברודי העומד בראש הפרויקט, ד"ר דני לויתן אחראים לתכנונו ובנייתו של המאגר. סטודנטים וסטודנטיות מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית עבדו על המאגר לאורך השנים. 

 

 למעבר למאגר - השימוש חופשי לכלל הציבור

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/04/2019