education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
פעילות פתיחה אנימציה - כל בני האדם נולדו חופשיים ושווים
הזכות לשוויון הזדמנויות, מניעת אפליה, קיפוח ואי שוויון
 

הזכות: כל בני האדם נולדו חופשיים ושווים

רקע למורה:

בהכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות האדם - 10 בדצמבר 1948
בסעיף א' כתוב:
כל בני האדם נולדו חופשיים ושווים בערכם ובזכויותיהם.

 

באמנת זכויות הילדים - או"ם 1989
בסעיף 2 כתוב:

 1. המדינות החברות יכבדו ויבטיחו את הזכויות המפורטות באמנה זו לכל ילד שבתחום שליטתן, ללא הפליה מכל סוג שהוא, ללא קשר לגזע, צבע, מין, שפה, דת, השקפה פוליטית או אחרת, מוצא לאומי, אתני, או חברתי, רכוש, נכות, לידה או למעמד אחר של הילד, של הורהו או של אפוטרופוסו החוקי.
 2. המדינות החברות ינקטו בכל האמצעים המתאימים להבטיח כי הילד מוגן מפני כל צורה של הפליה או ענישה על-יסוד מעמד, פעילויות, השקפות, או אמונות הורי הילד, אפוטרופוסיו החוקיים, או בני משפחתו.

 

להרחבת הידע הנכם מתבקשים להיכנס לקישורים ולקרא:

 

* הנושא יילמד בעזרת שני סרטים קצרים.

 

מטרת העל:

 • זכויות הילד ממומשות בכל שלב בחיי ילד/ה
 • התלמידים יהיו נאמני זכויות הילד

 

מטרות אופרטיביות:

 • התלמידים יכירו את אמנת זכויות הילד.
 • התלמידים יזהו את הזכויות הממומשות בסרטון.
 • התלמידים ישוו בין הזכויות המוצגות בסרטון לאמנת זכויות הילד.
 • התלמידים יעשו מעשה - יהיו נאמני זכויות לחבריהם בקהילה.

 

שם הסרט הראשון:

גם השונה שווה

 

שם הסרט השני:

אנחנו שווים  זכותנו שיתייחסו אלינו כך

 

אורך הסרט הראשון:

4:00 דקות

 

אורך הסרט השני:

0:53 שנויות

 

סוגת הסרטונים:

אנימציה

 

שפת סרטונים:

ללא מלל, מלווה בפסקול

 

תקצירי סרטונים:

 

תקציר הסרטון הראשון:

קבוצת ילדים משחקת משחקי שלג. ילד חדש מעוניין להצטרף אליהם. מה  מיוחד בקבוצת הילדים? מה מיוחד בילד/ה החדש/ה?

 

תקציר הסרטון השני:

ילד כחול מעונין ללמוד בבית ספר של ילדים בצבע ירוק. האם יקבלו אותו בכתתם? מה המורה בכתה?

 

ניתוח הסרטונים:

 1. מה אהבת בסרט? נמקו.
 2. מה לא אהבת בסרט? נמקו.
 3. לספר את עלילת הסרטון.
 4. איזו דמות מצאה/לא מצאה חן בעיניך. נימוק
 5. מהו המסר בסרטון?
 6. איזו דמות הייתם בוחרים להסיר/להוסיף לסרטון? נמקו.
 7. האם מוכרים סרטים נוספים המציגים את הנושא בסרטון?
 8. הוספת כתובית לסרטון.

 

מושגים:

זכות, אחריות, שוויון, אמנה, הזדמנות, שונה, שווה, דומה, זהה, יתרון, חסרון, חברה, קהילה, קבוצה, הזדהות, עזרה, סיוע, תמיכה, אפליה, בדידות, חרם, שיוויון הזדמנויות, קיפוח, תקרת זכוכית

 

הזכויות שכובדו:

 • לזהות את הזכויות שכובדו
 • מהו תפקיד הקהילה/האזרח/הילד בהעמקת ערך השוויון

 

הזכויות שהופרו:

 •   לזהות זכויות שהופרו
 • מהו תפקיד הקהילה/האזרח/הילד בטיפול
 • בהפרת אי השוויון בחברה
 • מיהם הגורמים המטפלים בהשבת הזכות לשוויון?

 

זכויות ותקשורת:

 • ראה נספח תקשורת / תצלומים
 • לבחור תצלום אחד המבטא את המסר בסרטון
 • לעצב סטיקר המבטא את ערך השוויון
 • לעצב בול המבטא את ערך השוויון
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/08/2013