education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דיון במצבים מחיי בית הספר, להעלאת פתרונות ודרכים ליישום תרבות של זכויות - הזכות לחינוך לכל תלמיד, זכות ההורים לשיתוף במידע
כתיבה: רותי גבע, מדריכה ארצית
 

אירוע מס' 1 - הזכות לחינוך לכל תלמיד, זכות ההורים לשיתוף במידע

 

יוסי, הלומד בכיתה ט'  יושב בסוף הכיתה, אינו מביא מחברות או ספרים ועסוק כל השיעורים בקריעת גזרי עיתון ופיזורם בסביבתו. פעם בעשר דקות מבקש יוסי לצאת לשירותים ונוטל עימו במפגיע את הפלאפון האישי שלו. הערות בכיתה לא הועילו וגם שיחה אישית עם התלמיד עצמו לא צלחה, יוסי טען שמשעמם לו בשיעור ושהוא כבר למד בבית הספר היסודי כל מה שהמורה תלמד השנה. באחד השיעורים בהם העז יוסי לשלוח SMS בזמן השיעור ואף לענות לשיחה קולית נכנסת, החרימה המורה את הפלאפון שלו ואמרה לו כי תשיב אותו לידי הוריו בלבד. כתוצאה מהתנהגותו הכוללת של יוסי זימנה המורה  את הוריו למפגש אישי עמה ועם יוסי בחדר המורים. המורה ספרה להורים בנוכחות יוסי על התנהגותו, יוסי ביקש להסביר את התנהגותו ואיך הוא מרגיש, אך המורה טענה שאין מקום במפגש זה לשמוע את נימוקיו ושהפגישה מיועדת לדווח להוריו על התנהגותו. יוסי עזב את החדר בטריקת דלת.

 

נקודות למחשבה:

 

 • מדוע יוסי מתנהג מפריע בשיעור? מה קורה ליוסי ? למה לדעתכם אינו מביא את חומרי הלמידה?

 מדוע בוחר יוסי לבקש לצאת מהכיתה כל כמה דקות? 

יוסי מנסה בהתנהגות זו למסור לנו מסרים על מצוקתו, נסו לנסח בהיגדים קצרים- מה חש יוסי?

 • מי נפגע באירוע  זה בכיתה? של מי האחריות ? מדוע ?
 • התלמידים ידעו מה מציק ליוסי ,ולא הגיבו למעשיו . המורה ידעה?......
 • מדוע המורה בחרה שלא להאזין ליוסי?
 • מה דעתכם על התייחסותה  של המורה כלפי  מעשיו של יוסי? מדוע?
 • לו הייתם במקום המורה, איך הייתם נוהגים?
 • מה הייתם מציעים למורה לעשות על מנת לדעת מה עומד מאחורי התנהגותו של יוסי?
 • איך הייתם מציעים ליוסי לגרום למורה להקשיב לו?
 • מה אתם יכולים להציע ליוסי לעשות כדי לשנות את מצבו, לטענתו משעמם לו בשיעורים ?
 • אלו מזכויות התלמיד נפגעו באירוע ? של מי האחריות לפגיעה? חישבו על האירוע מזוויות שונות ביחסי מורה-תלמיד-תלמידים ונסחו היגדים  המתארים מצבים בהם הזכויות נשמרות.
 • מה יכולים להיות הגבולות הברורים בהקשר לזכויות, שנפגעו על מנת למנוע אירועים דומים?

 

היעזרו :

 

חוק זכויות התלמיד

 

זכויות תלמידים במערכת החינוך

 

אמון ושייכות

 

כל/קול ילדים צריכים להישמע

 

                   

 

                       

חזרה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009