education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חומרי למידה לאגפי הגיל - לאחריות אזרחית באמצעות זכויות הילד/ה וזכויות התלמיד/ה
 

  הרשת לא שוכחת - מערכי שיעור להטמעת גלישה בטוחה

 

  בשביל הזכויות - דיון באמנת זכויות הילד/ה בהיבטים מוסריים וחברתיים

 

  Youth can do it - שיעורים בשפה האנגלית

 

  מכתב נלווה לחוברת השיעורים - Youth can do it באנגלית  I  בעברית

 

  אחריות אזרחית - בשבילי הזכויות - المسؤولية المدنية بالنسبة لي حقوق

 

  יחידות הוראה על פי נושאים מתוך אמנת זכויות הילד

 

  מבוא לזכויות

 

  פעילות מקוונת "מי צריך זכויות?"

 

  "בשביל הזכויות" - חוברת הדרכה

 

  "בשביל הזכויות" - חוברת הדרכה בשפה הערבית - من أجل احلقوق – كتيبه التعليمات

 

  "בשביל הזכויות" - חוברת הדרכה בשפה האנגלית

 

  "בשביל הזכויות" - "שבילי"  זכויות ותוכניות הטמעה הפועלות במערכת החינוך

 

  פתיח לחוברת "בשביל הזכויות"

 

  זכויות הילד בחברה דמוקרטית - יחידת לימוד

 

 זכותי להביע את דעתי - פסג"ה עפולה

 

  יחידת למידה - הבניית ידע סביב המושג "זכויות"

 

  זכויות מכ(ק)וונות

 

  מורים מספרים: חינוך לזכויות הילד - משמעותי

 

  להיות אזרח - זכויות ואחריות

 

  פעילות ליום זכויות הילד - אמנסטי

 

  דיאלוג בין זכות לאחריות - בראי העימות

 

  זכותי-אחריותי-מינהל ח"ן

 

  התעללות מכוונת בילדים

 

  הזכות הבסיסית לכל ילד

 

  מתנסים בזכויות

 

  אחריות אישית ואחריות חברתית - בדרך לאזרחות פעילה

 

  נגישות וזכויות - פעילות לקראת היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות

 

  יום השמיעה הארצי - פעילויות בדרך ליוזמה חברתית

 

  התייחסויות לכריכת המגזין של ארגון בקול "דציבל"

 

  חדשות המכון לקידום החרש בישראל לקראת יום השמיעה הארצי מאי 2010

 

  יום השמיעה הארצי 2009 - איגרת לתלמידים

 

  שווים כל כך דומים כל כך - על סדר היום

 

  הייתי רוצה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/01/2019