education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
יחידת לימוד בנושא: ט"ו בשבט בראי הזכויות
כתבו, עיבדו וערכו: מירי שחף ורותי גבע, מדריכות להטמעת תרבות של זכויות
 

מטרות:

 • הקניית ידע, מושגים ערכים ורעיונות בהקשר לחג בזיקה לתרבות של זכויות.
 • התמודדות עם דילמות חברתיות, הקשורות לטבע ולאיכות הסביבה.
 • טיפוח האחריות והמעורבות החברתית לשמירה על איכות הסביבה.

מושגי מפתח:

זכות מול אחריות, גבולות, "פיתוח בר קיימא" - זכויות הדורות הבאים על אוצרות הטבע, זכויות הילד, זכויות אדם, זכות לשוויון,אחריות הורית,זהות ואחריות חברתית ערכית, אחריות מערכת החינוך בשימור הזיכרון הלאומי (והגדת לבנך).

קהל יעד

 • ניתן לבחור חלקים נבחרים לאוכלוסיות יעד שונות, שיקולים של עובדי ההוראה בהתאם לגיל הילדים ולכישורים הנדרשים במשימות השונות.


מידע בסיסי על החג ומנהגיו:

התאריך

בעבר, כאשר היה נהוג להביא לכוהנים וללויים תרומות ומעשרות מפרי האדמה, ט"ו בשבט היה המועד שהבחין בין השנה שהסתיימה לבין השנה שמתחילה. ט"ו בשבט היה מועד עם משמעות כלכלית. "עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא בשדה שנה בשנה" (דברים י"ד, כב')
לראשונה הוזכר ט"ו בשבט במשנה, כראש השנה לאילן (מסכת ראש השנה א, א').
ומדוע ט"ו בשבט?
מכיוון שראו שבתאריך זה, עונת הגשמים הולכת ומסתימת ומתחילה עונת הצמיחה והלבלוב של העצים, שניזונו מן המים של העונה החדשה.
במחלוקת בין בית שמאי (א' שבט) לבין בית הילל (ט"ו בשבט) - התקבלה עמדת בית הילל.

 

הזיקה לארץ ישראל

ט"ו בשבט מסמל את הקשר לארץ - השתרשות. היסוד לחיי קבע במקום חיי הנדודים שהיו מנת חלקם של בני ישראל. "וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ...." (ויקרא יט' 23).

 

סדר ט"ו בשבט

תקנה שתקנו זקני צפת במאה ה - 16. השתתפות האדם בחגיגת העצים. הזדמנות ללמד את הצבור על טבע הארץ דרך סדר ט"ו בשבט. 4 הכוסות בסדר ט"ו בשבט מסמלים את ארבע העונות.

 

ט"ו בשבט והציונות

זאב יעבץ (1892), הנהיג את מנהג הנטיעות כמעשה של גאולת הארץ.
ק.ק.ל ומערכת החינוך היהודי אמצו את המנהג משנת 1908, כסמל שותפות היחיד במפעל הלאומי.

 

ט"ו בשבט - הולדת הכנסת

ט"ו בשבט מסמל התחדשות, התחלה, לבלוב. הולדת הכנסת היא סמל להתחדשות ריבונות העם היהודי בארץ ישראל.

 

ט"ו בשבט - שמירה על ערכי סביבה וטבע

מהלך מואץ של פיתוח הארץ, הביא לידי כך שערכי טבע נפגעו. נוצר הצורך לשמור על איזון בין פיתוח הארץ ובין שימורה. שימור שטחים פתוחים, שימור שטחים לדורות הבאים, שימור האקולוגיה ועוד.


פעילויות

1. שמירה על הטבע לדורות הבאים (פיתוח בר קיימא) – בירור עמדות בעזרת סיפורים על עצים.

 1. קרא את סיפור "חוני המעגל והנוטע" וענה על השאלות.
 2. איזו זכות קיבל ואיזו אחריות לקח על עצמו ביחס לטבע?
 3. קראו את הסיפור העץ הנדיב (מאת סילברסטיין -תרגום יהודה מלצר)
  וענו על השאלות בהמשך

שאלות ומטלות בעקבות קריאת הסיפור: "העץ הנדיב":

 1. מה דעתך על יחסו של הזקן לטבע? איזו זכות ואיזו אחריות הוא מגלם במעשהו?
 2. מה דעתך על יחסו של הילד לעץ? האם הילד היה אחראי בהתנהגותו כלפי העץ?
 3. השווה בין הילד מהעץ הנדיב לזקן מחוני המעגל והחרוב על פי הנקודות הבאות:
  1. שימור הטבע לדורות הבאים. 2. עקרון השיוויון. 3. אחריות והתחשבות חברתית.

ערכים

הילד והעץ הנדיב

חוני המעגל והחרוב

שימור הטבע לדורות הבאים

אחריות והתחשבות חברתית

עקרון השוויון

אחר. פרט:2. זכויות ואחריות - בירור עמדות בעזרת ניבים ופתגמים מעולם הצומח.

במטלה הבאה, הנך מתבקש להשתמש במקורות המידע הבאים: מילון, חוק זכויות התלמיד, פנקס הזכויות. העזר באתר משרד החינוך זכויות התלמיד.


זכויות ואחריות מסתתרים בניבים ופתגמים

ניב/ פתגם

פרוש

זכויות ואחריות מתאימות

הסבר את הקשר בין הניב/ הפתגם לזכות ולאחריות

להכות שורשים

 

לרדת לשורש הדברים

 

איש תחת גפנו ותחת תאנתו

 

לעקור מן השורש

 

התפוח אינו נופל רחוק מן העץ

 

פירותיו מעידים עליו

 

גודע את העץ שעליו הוא יושב

 

לך טפס על עץ אחר

 

צדיק כתמר יפרח

 

אילן יוחסין

 

נתלה באילן גבוה

 


הוסף ניבים ופתגמים נוספים הלקוחים מעולם הצומח. רשום את הקשר שלהם לזכויות ואחריות.

 

3. גבולות - בירור עמדות באמצעות ניתוח אירועים הקשורים לעצים.

במשימה הבאה יוצגו בפניך מספר אירועים הלקוחים מחיי היום יום וקשורים לעצים. עליך לדון באירועים עם חברי קבוצתך כדי לקבוע עמדה בכל אחד מן האירועים. התייחס לשאלות בכרטיסי האירועים.

 

אירוע מספר 1

לקראת ט"ו בשבט, הודיעו לילדי בי"ס "אשוחים" בירושלים שהם נבחרו לטעת עצי אורן בעיר הקרובה מבשרת ציון וזאת, על פי תוכנית הקרן הקיימת לישראל.
קבוצה של תלמידים סירבה להשתתף בטענה שהם מוכנים לטעת רק בשכונה שלהם.

האם לדעתך הם צודקים?
האם אפשר לחייב אותם להשתתף בנטיעות?

 

אירוע מספר 2

באחד מחצרות המושבה ראש פינה, באזור שהוכרז כאזור לשימור, נטועים כעשרה עצי אקליפטוס בני 90 שנה.
שורשיהם הגיעו לאחד מצינורות הביוב והם גורמים לתקלות בזרימת המים. התושבים הניזוקים פנו לעירייה וביקשו לכרות את העצים.

 

האם לדעתך זו סיבה לכרות את העצים? הצע פתרון אחר.
מי לדעתך צריך לקבוע אם מותר או אסור לכרות עצים בעלי חשיבות היסטורית?

 

אירוע מספר 3

במושב בשרון, באחד החצרות, גדלים עצי תמר רחבי עלים ומרשימים ביופיים. לקראת חג הסוכות, החליט בעל הבית לגזום ענפים כדי להכין סכך לסוכתו.
אחד השכנים נכנס ללא רשות לחצרו והחליט גם הוא לגזום ענפים לסוכתו. בעל העץ תבע את השכן בבית המשפט. בפסק הדין קבע השופט שעל השכן לפצות את בעל העץ ועל בעל העץ הטיל איסור להשתמש בעץ למטרה זו בעתיד.

כיצד אתה היית נוהג לו אתה היית השופט?


אירוע מספר 4

במהלך טיול שנתי בגולן, פלשה קבוצת תלמידים למטע תפוחים לא מגודר וקטפה כמות נכרת של פירות.
לכשנודע למורה דבר המעשה, היא גערה בהם וביקשה מהם לפצות את בעל המטע.

מה דעתך על גישת המורה?
איזה גבול חצו התלמידים?

 

 אירוע מספר 5

באחת משכונות המגורים באזור השרון נתגלעה מחלוקת בין שני שכנים.
בחצרו של שכן א' גדל עץ תאנה שענפיו התפשטו לכיוון חצרו של שכן ב'.
שכן ב' נוהג לקטוף את פירות התאנה הנמצאים מעל חצרו וזאת, למורת רוחו של בעל העץ.
שכן א' טוען - העץ שלי לכן פירותיו הם גם שלי.
שכן ב' טוען - ענפי העץ הם בשטחי לכן הפירות שייכים לי.


הצע פתרון לשכנים.

היכן עובר הגבול??????????

 

 אירוע מספר 6

חברו אירוע הקשור לעולם העצים ובו מתעוררת דילמה הקשורה לשאלה היכן עובר הגבול?

בהצלחה.!! 


4. אחריות הורים/מורים וזכויות ילדים - באמצעות אנלוגיה בין העץ לאדם.


א.

 "כי האדם עץ השדה" (דברים כ' 19)

מהלך הפעילות: כל זוג תלמידים ישלים את הטבלה בעזרת "משחק תפקידים". פעם מנקודת ראות של עץ ופעם מנקודת מבט של ילד או אדם בוגר.

 

קריטריונים להשוואה

עץ השדה

אדם בוגר

ילד

שורשים פיסיים

 

שורשים רוחניים

 

גזע

 

ענפים

 

עלים

 

פרחים

 

פירות

 

נתינה/ תרומה

 

ייחודיות

 

מוגנות

 

יחס לסביבה

 ב.

אחריות הורית והקשר לט"ו בשבט

 1. קראו את שני מקורות המידע הבאים מהאינטרנט, העוסקים בנושא אחריות הורית.
 2. הוסיפו בטבלה זכויות ילדים שבאחריות הוריהם, שלא הבאתם לידי ביטוי בטבלה והנזכרים במקורות.

 


5. עץ הזכויות - מיון הזכויות על פי מקומם וחשיבותן בהקבלה לחלקי העץ


לפניך מחסן של זכויות. מיין אותן על פי הקשר שלהן לאחד מאברי העץ שרש, גזע, עלים, ענפים, פירות, פרחים וכו'.


מחסן הזכויות:

הזכות לשלמות הגוף חופש הביטוי
הזכות לביטחון        חופש התנועה
הזכות לכבוד חופש הדת, חופש המצפון
הזכות להחזיק רכוש פרטי חופש ההפגנה, חופש ההתארגנות
הזכות לבחור ולהיבחר חופש המידע
הזכות לחינוך חופש העיסוק
הזכות לבריאות
הזכות לשוויון

 

6. ערכים וזכויות בסדר ט"ו בשבט ( והיגדת לבנך!) (מחוקקים זכויות באמצעות סדר ט"ו בשבט).

א. היכנסו לקישור לאתר ט"ו בשבט המספר את מקור המנהג של  סדר ט"ו בשבט ומשמעויותיו .
ב. אלו ערכים חשובים באים לידי ביטוי במנהג סדר ט"ו בשבט?
ג. אלו זכויות ואחריות באים לידי ביטוי בסדר ט"ו בשבט.
ד. לקראת ציון יום זכויות הילד הבינלאומי נבחרתם ע"י משרד החינוך לבנות סדר לזכויות ואחריות התלמידים, המורים וההורים.
תוכלו להיעזר: בפנקס הזכויות והאחריות, שלי, שלנו, שלכם באתר משרד החינוך.

 1. נסו להסביר מה חשיבותו של סדר כזה?( למורים: אפשר להיעזר במאפיינים של טקסט טיעוני למטרת שכנוע מתוכנית הלימודים בחינוך הלשוני).
 2. מה תבחרו להדגיש בסדר כזה? נמקו את בחירתכם.
 3. שלבו בתוך הסדר, אירועים וסיטואציות מחיי היום יום, תמונות, שירים וסיפורים מתאימים, הציעו פעילויות, משחקים, מאכלים מיוחדים היכולים לסמל זכויות ואחריות וכדומה.
 4. כתבו וערכו את החוברת לפרסום בבית הספר, לפרסום במשרד החינוך.

עבודה נעימה ופורייה!

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/02/2012