education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
סקירת התוכניות ביישום אמנת זכויות הילד לאו"ם 2006
סקירה מאת: טובה בן-ארי, 2006
 

מערכת החינוך  חוגגת אף היא את ציון יום זכויות הילד הבינלאומי  כחלק מאשרור ויישום אמנת זכויות הילד במערכת החינוך לרבדיה

 

ילדים הם בני-אדם. בתוקף עובדה זו, מגיעות להם זכויות.

במטרת החינוך הממלכתי [תיקון: תשכ"ט, תשל"ג, תש"מ, תש"ס]

"לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו... להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל במדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת..".

זכויות ילדים/תלמידים הנן זכויות מיוחדות. הן מתרגמות זכויות ילדים לנסיבותיה של מערכת היחסים המיוחדת הנוצרת בבית הספר בין השותפים.

זכויות הן כלי חינוכי. הן מחנכות לעצמאות ולאוטונומיה, ובה בעת לשיקול דעת ולכבוד כלפי הזולת. במערכת יחסים הדדית כמו בבית הספר, אין אפשרות לקיים זכויות מוחלטות או חד-צדדיות.

במשרד המשפטים בחנו את מעמד הילד והתלמיד בישראל בנושאי חינוך, הועדה התבקשה לבחון את מכלול החקיקה המסדירה את יחס החברה לילדים, לאור אשרור הממשלה את אמנת זכויות הילד משנת 1991.

 

  להורדת הקובץ

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/04/2010