education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
ישר מן הלב- מתוך הסדרה "קול הזכויות"
מטרת על: להפגיש את תלמידי ביה"ס עם זכויות הילד/האדם, לרבות פנקס הזכויות בדרך ייחודית ויצירתית, ולגרום לתלמידים להגיב, לעשות מעשה ולנסות לשנות את המצב הקיים- ערבות ומעורבות.
 


מטרות אופרטיביות

 

 • התלמיד יכיר 4-6 זכויות מתוך מגילת זכויות הילד. ההכרות תעשה בעזרת ציור, קריאת הזכויות, כתיבתם על כרזה, עיצוב בול ועוד.
 • התלמיד יכיר את פנקס הזכויות. ההכרות תעשה בעזרת ציור, קריאת הזכויות, כתיבתם על כרזה, עיצוב בול ועוד.

 

 

מיומנויות

 

 • התלמיד יזהה זוויות צילום ומרחקי צילום בסרט וידע את משמעותם.
 • התלמיד יזהה סימנים מוסכמים בינלאומיים.
 • .התלמיד יזהה את הסוגה של הסרט
 • התלמיד יזהה את מוען הסרט, הנמען והמסר של הסרט.
 • התלמיד יזהה את הלוגו של הארגונים העוסקים בשמירה על זכויות
 • האדם/הילד.

 

 

פעילויות

 

 • התלמיד יצייר/יצלם 2-3 זכויות מתוך הפנקס.
  התלמיד יקרא על ארגונים העוסקים בשמירת זכויות הילד/האדם ממאגרי מידע.
 • התלמיד יעצב לוגו לאחד הארגונים שהכיר.
 • התלמיד יעצב בול + ספח שנושאו "קול הזכויות".
 • התלמיד יעצב סטיקר.
 • התלמיד יעצב כרזה שנושאה "קול הזכויות".
 • התלמיד יכתוב מכתבי תגובה ויפעיל שיקול דעת בבחירת המוענים המתאימים למשלוח מכתבים אלו.
 • התלמיד יחבר סיסמאות בנושא שמירת זכויות האדם/הילד/הנכה/ האשה.

 

 

מושגים בתקשורת

 

מוען, נמען, מסר גלוי, מסר סמוי, דמות, סוגה, סרט אנימציה, סרט תיעודי, זוויות צילום, מרחק צילום, מקום ההתרחשות, דמיוני, מציאותי, ממשי, רלוונטי, אקטואלי, סמל, לוגו, כרזה, בול, פרסומת, תשדיר שירות, תשדיר חסות, קמפיין, נארטיב, תצלום ,תצלום מבויים, קריקטורה, קומיקס, אילוסטרציה, סטיקר, פסקול,

 

 

העשרה לשונית

 

זכות, חובה, בן אנוש, ארגון, אוניברסלי, סיוע, תגובה, או"ם, יוניצף, אמנסטי, צלם, יקום, אמפטיה, ניסיון חיים, תחלואה, היחלצות, התערבות,מעורבות,שותפות,התנדבות, חמלה, הצלה,אכפתיות,תמיכה (רגשית/ חומרית), עזרה,

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/06/2009