education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הזכות להישמע ולהשתתפות: הסכיתו לתסכית
 

כתיבת תסכיתי רדיו, 
הפקתם וביצועם על ידי תלמידים עוורים וליקויי ראייה
 

 

טובה בן-ארי

 

 

 

מהמקום בו תלמידים צופים בהצגת תיאטרון

מהמקום בו תלמידים "יוצאים" לקולנוע ...

מהמקום בו תלמידים "מזפזפים" ושולטים בשלט....

מהמקום בו תלמידים יוצרים סרטי קולנוע

מהמקום בו תלמידים כותבים מחזה....

מהמקום ההוא...

 

לומדים ויוצרים תלמידים עיוורים ולקויי ראייה – תסכיתי רדיו, שידורי רדיו

לומדים על סגנונות מוסיקליים,

לומדים על מסרים ייחודיים בקולות ובצלילים

לומדים על שילוב מוסיקה בשיח דבור

"מעבדים" תכני לימוד לתשדיר רדיו

יוצרים תכנים מעולמם ומעלים לשידור

יוצרים חברותא  בין מאזינים צעירים בארץ ובעולם

בונים עולמות שיח – מתוך דילמות המעסיקות אותם

ותוך לימוד ופיתוח מיומנויות ייחודיות

מקבלים תלמידים עוורים וליקויי ראייה את

הזכות להישמע

הזכות להשתתפות

הזכות לקבלת החלטות בנושאים הנוגעים לחייהם

הזכות להביע את דעתם

הזכות לבטא את כישוריהם

הזכות להוביל...

 

 

במסגרת פסטיבל הסרטים הבינלאומי שיוצג בסינמטק תל אביב ב10.10.2007-11.10.2007 יוצג הסרט: "אדום כמו שמיים" - "Red like like the sky"

את מה שיוצר הסרט חלם והָזָה, אנחנו כבר מקיימים בתוכנית "הסכיתו לתסכית".

קראו והיווכחו!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הזכות להביע, להישמע, הזכות לתרבות והזכות להוביל באות לידי ביטוי   בתוכנית שלנו ובסרט זה

  סיפור הסרט

 

  תקציר הסרט

 

  שיח עם יוצר הסרט

 

  הצעה לצפייה בסרט במהלך הפסטיבל

 

פניות ליישום התוכנית - נא לפנות למייל : tovabe@education.gov.il

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/08/2011