education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תרבות של זכויות במשפחה
 

לקוח מתוך הסרט: Moon Child מהמיזם הבינלאומי אנשים קטנים גדולים 

הילד תמיד אשם?!...

 

 

 

          תודות על הזכות לפרסום לגב' טלי טרגר - ראש היחידה למיניות, זוגיות ומשפחה, שפ"י

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תרבות של זכויות במשפחה ברחבי הרשת

 

 

 

 

 

 

 

עמוד זה מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן האתרים החיצוניים לאתר המשרד, לרבות הפרסומות הכלולות בהם, הינו באחריות בעלי האתרים ואינו באחריות משרד החינוך

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/10/2011