education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תרבות של זכויות בבית הספר
 

כבוד הדדי בין כל שותפי השיח במערכת החינוך הכרחי לבניית תרבות בית ספרית ולקיום מערכת תומכת ומחנכת.
שיח תרבותי בין כל הקבוצות המרכיבות את הקהילה הבית ספרית: הורים, מורים ותלמידים, הנו תנאי בסיסי לקיום מערך חינוכי הולם המושתת על מעגלי הידברות ולתלמידים תהיה הנעה רבה יותר ללמידה, לחיברות ,לאכפתיות, ללקיחת אחריות  ולהצלחה.

תרבות זכויות בבית הספר משמעה התייחסות מכבדת של כל שותפי השיח: מורים, הורים ותלמידים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

תרבות של זכויות בבית הספר ברחבי הרשת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תרבות של כבוד וזכויות בגן חיננית, חולון

 

 

עמוד זה מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן האתרים החיצוניים לאתר המשרד, לרבות הפרסומות הכלולות בהם, הינו באחריות בעלי האתרים ואינו באחריות משרד החינוך

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/03/2015