education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
כרזות אמנת האו"ם לזכויות ילדים בשפה ידידותית
 

זכויות נותנים ומקבלים, זכויות הילדים מאפשרות לקבוע את גבולות ההתנהגות הראויים בין הילדים לבין עצמם ובין מבוגרים, על כן גבול זכותו של האחד/האחת היא זכות האחר/ת

 

 

כרזת אמנת האו"ם לזכויות ילדים בשפה ידידותית בשפה העברית

 

 

כרזת אמנת האו"ם לזכויות ילדים בשפה ידידותית בשפה האנגלית

 

 

כרזת אמנת האו"ם לזכויות ילדים בשפה ידידותית בשפה הערבית - ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل  حول اللغة المالئمة لألطفال

 

 

כרזת אמנת האו"ם לזכויות ילדים בשפה ידידותית בשפה הרוסית - Постер Конвенции ООН о правах ребенка на доступном русском языке

 

 

 

  מכתב למנהלים לפתיחת שנה"ל תשע"ב - מכתב נלווה לכרזות

 

  אמנת זכויות הילד בשפה ידידותית לתלמידים – תהליך חינוכי - חוזר מנכ"ל תשע"ב/1 2.8-1

 

  אמנת זכויות הילד במערכת החינוך בישראל תשע"א/2 2.8-1

 

  אמנת האו"ם לזכויות הילד 1989 - גרסת מקור

 

  האמנה הבינלאומית לזכויות הילד בחלוקה לנושאים

 

  דברי הסבר בשפה ידידותית לאמנת האו"ם לזכויות ילדים

 

  השר סער בחתימה על האמנה הבינלאומית החדשה לזכויות הילד

 

  ראיון עם טובה בן-ארי, ביום זכויות הילד/ה הבינלאומי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/09/2017