education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
טיפולי שיניים לילדים עד גיל 18 באמצעות קופות החולים 
  
 

החל מיום 1.1.2019 הורחבה הזכאות לטיפולי שיניים לילדים עד גיל 18 באמצעות קופות החולים בהם הם מבוטחים במסגרת סל הבריאות  


תהליך מימוש הזכות 

השירות ניתן במרפאות הקופה של המבוטח, או במרפאות הקשורות אתה בהסכם. 

לא ניתן לקבל החזרים עבור טיפולים שנעשו באופן פרטי ולא דרך קופות החולים.


למידע על הזכויות בקופות השונות או למציאת המרפאה הקרובה ביותר למקום מגורי המבוטח ניתן להתקשר או לבחור בקישור המתאים לאתרי האינטרנט של  הקופות, להלן: 

 

מידע על זכויות בקופות

למציאת מרפאה

טלפון

שירותי בריאות כללית            

כללית סמייל

2829 *

מכבי שירותי בריאות

מכבידנט

6300 *

קופת חולים לאומית

לאומית שירותי בריאות

 507 *   

קופת חולים מאוחדת

קופת חולים מאוחדת

3833 *
מידע מורחב על זכויות בכל הקופות ניתן לצפות באתר כל הבריאות בקישור שלהלן: 

טיפולי שיניים-כל הבריאות  הטיפולים הכלולים בסל 

סל השירותים כולל טיפולי שיניים מונעים ומשמרים לפי הפירוט הבא:

השירותים

השתתפות עצמית

בדיקה תקופתית על ידי רופא - פעם אחת בשנה קלנדרית

פטור

 בדיקות שגרה ומעקב כחלק מטיפול רפואי

פטור

ייעוץ והכנת תכניות טיפול - פעם בשנה קלנדרית

פטור

צילומי רנטגן במהלך הטיפול

פטור

זוג צילומי נשך במסגרת בדיקה תקופתית

פטור

הדרכה בהיגיינת הפה - עד פעמיים בשנה קלנדרית

פטור

הסרת אבנית - פעם בשנה קלנדרית (מי שמלאו להם 15 שנים וטרם מלאו להם 16 שנים זכאים לשני טיפולים בשנה ללא תשלום).

פטור

איטום חריצים וחרירים

פטור

טיפול מניעה באפליקציה מקומית (טיפול בפלואוריד)

פטור

הרדמה לצורך טיפולי שיניים לילדים עד גיל חמש הסובלים מעששת ילדות מוקדמת

פטור

עזרה ראשונה

24 שקל

שחזורים מאמלגם ומחומרים מרוכבים (סתימות)

24 שקל

טיפול במוך השן במשנן הנשיר והקבוע, כולל טיפול שורש

24 שקל

מבנים (יצוקים ומידיים)

24 שקל

כתרים טרומיים בשיניים אחוריות וקדמיות

24 שקל

עקירה, כולל עקירה כירורגית

24 שקל

שומר מקום לאחר עקירה

24 שקל

שימוש בסדציה/ גז צחוק

24 שקל

הטיפולים בהשתתפות עצמית לא יעלו על 48 ₪ במהלך ביקור אחד.

 

 

עלות ההשתתפות העצמית כפופה לשינויים בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 

במקרה שטיפול אחד נמשך על פני מספר ביקורים, תשלום ההשתתפות העצמית הוא חד-פעמי עבור כל הביקורים הקשורים לאותו טיפול.

כתובות לפניות ולתלונות

רחוב ירמיהו 39 ירושלים 944672 פקס- 02-5655981 טל 08-6241010- *5400.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/01/2019  

עדכוני rss