education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 


השתתפות בהוצאות טיפולי שיניים לתלמידי מערכת החינוך.

לתשומת לבכם !

כאמור בהודעת משרד החינוך מיום 11.6.2019 בדבר השתתפות משרד החינוך בהוצאות טיפולי  שיניים לתלמידי מערכת החינוך שנפגעו בתאונה.

תקופת הזכאות  הסתיימה ביום 31.12.2019.

על כן, פניות ובקשות לקבלת החזרי הוצאות בגין טיפולי שיניים שבוצעו לאחר מועד זה לא יתקבלו.

לברור סטאטוס פנייה קיימת יש לפנות  מוקד בירורים: 03-9778000


מידע מורחב מובא באתר ובפורטל הורים, בקישור - פורטל הורים 
    תאריך עדכון אחרון:  03/01/2020  

עדכוני rss