education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 

טיפולי שיניים לילדים.

לתשומת ליבכם,

החל מ- 1.1.2019 הורחבה הזכאות לטיפולי שיניים לילדים עד גיל 18 באמצעות קופות החולים בהם הם מבוטחים במסגרת שירותי סל הבריאות. 

    תאריך עדכון אחרון:  16/01/2019  

עדכוני rss