education - חינוך מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
לב לדעתפ"ש לכבוד 70 שנה למדינה I מינהל ותקציב | אלפון המינהל I פייסבוק חמ"ד | קבוצות דיון | איתור מוסד | רשתות החינוך | יונת דואר | אוחודשי

חמ''ד


     

איפה נלמד שנה הבאה??  וגם בזו שאחריה??
מחשבת וכיוונים לתשומת לב ההורים, התלמידים, המחנכים, היועצות ומנהיגים חינוכיים

 

       התיישבותי I דרום I חיפה I ת"א I מרכז I צפון | ירושלים

  

אגרות

אגרת מנהל החמ"ד - אברהם ליפשיץ

אגרת המנהל- ה' בכסלו התשע"ח

אגרת המנהל- כ"ז בחשוון התשע"ח

אגרות קודמות 

 

 

 

Academy on line

    תאריך עדכון אחרון:  24/11/2017  

עדכוני rss