education - חינוך יונת דואר
   
 
 
 
 
 
 
 
 
סנכרון יונת דואר לטלפון הנייד
 

עובד הוראה יקר,

בסנכרון יונת הדואר לטלפון הנייד, ביכולתך ליהנות מיתרונותיה הרבים

של יונת הדואר בדיוק כמו במחשב ותוכל להיות זמין בכל עת.

ניתן לסנכרן את יונת הדואר אך ורק לטלפון נייד התומך בהעברת נתונים ב"דור שלישי" (3G)

 

להורדת מדריך מקוצר לסינכרון הטלפון הנייד ליונת הדואר לחץ כאן

    דגם X8    

   

 

 

   ראשית יש לוודא כי הנך מחובר לשירות

   נדידת נתונים , לחץ על תפריט >

   הגדרות > אלחוט ורשתות >

   רשתות ניידות > נדידת נתונים > אישור

·  חזור לתפריט > הגדרות > חשבונות וסנכרון

·  לחץ על הוסף חשבון > בחר ב 'RoadSync' >

·  הזן כתובת המייל ולחץ על הבא   

·  הזן סיסמת גישה לפורטל עובדי הוראה ולחץ Next

·  בחלון האזהרה שייפתח - לחץ על YES

·  הזן את שם המשתמש שלך בשדה – user

·  הזן בשדה Server address - m.outlook.com

·  בשדה ה-Domain הזן - hinuchm.k12.il

·  לחץ על finish ו חזור לתפריט הראשי

·  ע"מ לצפות בנתונים שסונכרנו עליך להיכנס לתוכנת

   ה- RoadSync הנמצאת בתפריט,

שם יופיעו לבחירתך פרטי דוא"ל, יומן ואנשי קשר

   שים לב אם שינית את סיסמתך לחץ על RoadSync

< Settings > Server Settings > Password

דגם Ceder      

 

 

 

·  לחץ על 'תפריט' > הגדרות

  > קישוריות > סנכרון > חשבון חדש

  >Exchange Activesync

הזן את הנתונים הבאים:

·  שם לחשבון עבור הסנכרון ולחץ 'המשך'.

·  כתובת שרת: https:\\m.outlook.com

·  שם תחום: hinuchm.k12.il

·  שם משתמש: user@hinuchm.k12.il

·  סיסמה: סיסמת גישה לפורטל עובדי הוראה.

·  לסיום לחץ על 'שמור'.

·  בהודעה שמופיעה, יש 'למחוק את אנשי הקשר

ופריטי היומן כדי למנוע כפילויות', לחץ על לא

·  לחץ על 'שמור'.

·  לחץ על שם הפרופיל וסמן בתיבות הסימון

את הנתונים שברצונך לסנכרן:

דואר, אנשי קשר ויומן ולבסוף לחץ על 'שמור'.

·  עמוד על שם החשבון ולחץ על 'הפעל'.

·  חזור לתפריט ראשי  ובחר הודעות > דוא"ל >

בחר בשם הפרופיל שיצרת > הגדרות >

·  עבור ללשונית מתקדם  > מרווח זמן סנכרון >

·  בחר ב'שעה אחת'  ולחץ על 'שמור'.

שים     במידה ושינית את סיסמתך, לחץ על תפריט

> הגדרות > קישוריות > סנכרון > עמוד על שם

הפרופיל שלך ולחץ על 'אפשרויות' > ערוך > סיסמא.

 

      

 

·  לחץ על תפריט > הגדרות >

   דוא"ל, אנשי קשר, לוחות שנה

·  בחר ב 'הוסף חשבון' >

Microsoft Exchange    

   הזן את הנתונים הבאים:

·  כתובת דוא"ל שלך: user@hinuchm.k12.il

·  דומיין: hinuchm.k12.il

·  שם משתמש: user@hinuchm.k12.il

·  סיסמה: סיסמת גישה לפורטל עובדי הוראה.

·  תיאור: בחר בשם פרופיל אותו תרצה עבור

  הסנכרון, לדוגמא: משרד / ביה"ס, לחץ על 'הבא'

·  כעת תופיע הודעה "לא ניתן לאמת את זהות השרת"

  לחץ על 'המשך'

·  מלא את שורת ה'שרת': m.outlook.com

·  לחץ על 'שמור' ואח"כ שוב 'שמור' בחלונית האזהרה

·  בחר בנתונים אותם תרצה לסנכרן: דוא"ל,

  אנשי קשר, לוח שנה

·  שים לב במידה ושינית את סיסמתך לחץ על

·  תפריט > הגדרות > דוא"ל, אנשי קשר, לוחות שנה >

  שם החשבון שלך > פרטי חשבון > סיסמא

  טיפ:

·         ניתן להגדיר את זמן סנכרון הנתונים לכל הטלפונים ,

      מומלץ לשנות את הגדרת  'הורדת נתונים חדשים'

לכל 15 דקות.

·         השאר את הגדרת כמות לסנכרון 'שלושה ימים'

·         יש למלא את כל תיבות הסימון ולחץ על 'הבא'.

·         מומלץ להזין שם לחשבון כגון: משרד / ביה"ס

 

          

 

לחץ על 'תפריט' > בחר בדוא"ל > MS Exchange

הזן את הנתונים הבאים:

·  כתובת דוא"ל שלך:  user@hinuchm.k12.il

·  סיסמה: סיסמת גישה לפורטל עובדי הוראה > 'הבא'

·  עבור לתחילת השורה והזן: תחום/שם משתמש:

hinuchm.k12.il\user@hinuchm.k12.il

  הזן את כתובת הדוא"ל המלאה שלך, לדוגמא: user@hinuchm.k12.il

·  דלג בשורה השנייה על סיסמא

·  שרת: מחק את הכתוב והזן: m.outlook.com

·  סמן את 2 תיבות הסימון הבאות: השתמש בחיבור מאובטח  SSL, וקבל את כל אישורי SSL.

·  לחץ על 'הבא' ובסיום על 'אישור'.

·  יש לשנות את תדירות בדיקת דוא"ל ל-כל 15 דקות.

ודא כי כל התיבות מסומנות ולחץ על 'הבא'

·  עבור למסך הבית ואשר את הודעת האבטחה

·  שים לב במידה ושינית את סיסמתך לחץ

על 'תפריט' > הגדרות > חשבונות וסינכרון

> בחר בחשבון שלך > הגדרת חשבון

  > הגדרות דואר נכנס > סיסמא

 

 

 

     

 Curve 9300                          

לחץ על תפריט > התקנה

> הגדרת דואר אלקטרוני

הזן את הנתונים הבאים:

·  כתובת דוא"ל שלך:  user@hinuchm.k12.il

·  סיסמה: הזן את סיסמת גישה לפורטל עובדי הוראה.

·  לחץ על הצג סיסמה כדי שתוכל לראות את

אותיות הסיסמה ולהזינה בקלות.

·  לחץ על הבא.

·  לסיום הסנכרון  לחץ על אישור.

הסנכרון עבור דוא"ל בלבד ללא אלפון כתובות ויומן

 

 

 

1.      לחץ על "תפריט"

2.      לחץ על " דוא"ל"

3.      באפשרות " כתובת דוא"ל" הזן את הכתובת הרצויה user@hinuchm.k12.il

4.      באפשרות "סיסמה" הזן את הסיסמה הרצויה

5.      דפדף כלפי מטה ל-  "התקנה ידנית"

6.      לחץ על "התקנה ידנית"

7.      המתן לבדיקת ההגדרות

8.      לחץ על "חשבון Exchange"

9.      באפשרות "תחום שם משתמש" הזן את התחום, לוכסן (\) ואת שם המשתמש hinuchm.k12.il\user@hinuchm.k12.il

10.  באפשרות "סיסמה" תופיע סיסמת הכניסה שלך לארגון

11.  באפשרות " שרת Exchange" הזן את שם השרת של הארגון-  m.outlook.com

12.  לחץ על " השתמש בחיבור מאובטח (ssl) לסימון

13.  לחץ על "קבל את כל אישורי ה-ssl" לסימון

14.  לחץ על  "הבא"

15.  לחץ על "אישור"

16.  המתן לבדיקת הגדרות שרת דואר נכנס

17.  באפשרות "תזמון זמנים עמוסים" לחץ על האפשרות הרצויה. האפשרויות הן: דחיפה, ידני 5 דקות, 15 דקות, שעה אחת, 4 שעות, 12 שעות

18.  באפשרות  "תזמון זמנים לא עמוסים" לחץ על האפשרות הרצויה. האפשרויות הן: דחיפה, ידני 5 דקות, 15 דקות, שעה אחת, 4 שעות, 12 שעות

19.  באפשרות " הכמות שיש לסנכרן" לחץ על האפשרות הרצויה. האפשרויות הן: הכל, יום, 3 ימים, שבוע, שבועיים, חודש

20.  באפשרות "גודל דוא"ל" לחץ על האפשרות הרצויה. האפשרויות הן: 100KB, 50 KB, 20KB, 10Kb, 5KB, 2KB, הכל

21.  באפשרות "טווח סינכרון לוח שנה" לחץ על האפשרות הרצויה. האפשרויות הן: שבועיים, חודש, 3 חודשים, 5 חודשים, כל לוח שנה

22.  לחץ על "הודע לי כאשר מגיע דואר אלקטרוני" לסימון/ביטול סימון

23.  לחץ על "סנכרון אנשי קשר" לסימון/ביטול סימון

24.  לחץ על "סנכרון לוח שנה" לסימון/ביטול סימון

25.  לחץ על סנכרון משימה" לסימון/ביטול סימון

26.  לחץ על "הבא"

27.  הזן את שם החשבון הרצוי ולחץ על "בוצע"

28.  תיבת הדואר הארגוני הוגדרה

 

 

הערה: תנאי השימוש בטלפונים הניידים שחולקו לעובדי הוראה, כפופים לתנאי מכרז חשכ"ל 

 

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  31/05/2013  

עדכוני rss