education - חינוך אודות נהלים והנחיות פעילויות צוותי חינוך שאלות ותשובות רישום בתי הספר של החופש הגדול מחנכים סביב השעון
   
 
 
רישום רשויות ותלמידים
 
 

 

רישום רשויות

קול קורא לתקצוב רשויות לקראת הפעלת התכנית בבתי הספר הרשמיים והמוכש"רים - קיץ תשע"ח

 

  קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות לשנה"ל תשע"ח להפעלה במסגרת התוכנית "בתי הספר של החופש הגדול" בכתות א-ג

 

  הזמנה לרשות להצטרף לתכנית "בתי הספר של החופש הגדול" לשנה"ל תשע"ח

 

  טופס בקשה והתייחבות הרשות להפעלת התכנית "בתי הספר של החופש הגדול" בקיץ תשע"ח

 

  תוכנית עבודה רשותית - תשע"ח

 

   תוכנית עבודה בית ספרית - תשע"ח

 

פורמט דוח ביצוע - תשע"ח

 

 

 

 

 

 

בתי הספר של החופש הגדול

 

 

רישום תלמידים

 

הרשויות המקומיות אחראיות על רישום התלמידים לתכנית "בתי הספר של החופש הגדול" קיץ. ניתן לפנות לאגפי החינוך במקום המגורים.

 

הרשות המקומית תנגיש את המידע להורים גם באמצעות מכתבים, מפגשים ואתר האינטרנט היישובי. כמו כן הרשות המקומית תזמן מפגש של ההורים עם רכז התכנית שאחראי על הפעלתה בביה"ס.

 

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות אלינו באמצעות תיבת הכתבו לנו.

 

 

עלות השתתפות להורים

  • רשויות באשכולות למ"ס 4-1: משרד החינוך משתתף במימון מלא של התכנית המופעלת. ההורים אינם משתתפים במימון התכנית.

  • רשויות באשכולות למ"ס 7-5: בנוסף להשתתפותו של משרד החינוך במימון התכנית תהיה השתתפות של הורים. ההורים ישלמו 300 ₪ לכל תלמיד משתתף.

  • רשויות באשכולות למ"ס 10-8: בנוסף להשתתפותו של משרד החינוך במימון התכנית תהיה השתתפות של הורים. ההורים בעלות התכנית ישלמו 450 ₪ לכל תלמיד משתתף.

 

 

 
 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  21/04/2018