education - חינוך עוז לתמורה
 
 
 
 
 
 
 
 שאלות ותשובות נפוצות
  
 
 
 

שינוי שבוע העבודה של המורים - 40 שעות: 24 פרונטאליות, 6 פרטניות, 10 תומכות הוראה

 

 


 
 
  • תנאי יישום בבית ספר - הסכמה בכתב, של 50% מעובדי ההוראה המועסקים בבית הספר בהיקף של שליש משרה לפחות,  להיות מועסקים בתנאי הרפורמה, באופן מלא או חלקי.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/02/2016    

עדכוני rss