education - חינוך עוז לתמורה
 
 
 
 
 
 
 
 
שינויים בשכר
 

השינויים בשכר המורים ברפורמה מלאה

 • תוספת שכר עוז לתמורה בשיעור 42%.
 • תוספת שחיקה בשיעור 2.1%.
 • תוספת שכר בהתאם למגזר הציבורי- 2.25% החל מה-1.1.2011 . 
  תוספת זו תגדל באופן הדרגתי עד ל-7.25% החל מה-1.7.2013.
 • סה"כ תוספות השכר לעיל - 51.35%.

שינויים ברכיבי שכר נוספים

 • גמול השתלמות
  העלאת תקרת הגמולים מ-16 ל-18  יחידות.
  • עבור יחידת הגמול ה-17 – יוכרו גם קורסים אשר המורה למד בעבר וצבר בגינם יחידת גמול נוספת שלא זיכתה אותו בשכר, בשל מגבלת 16 היחידות
  • עבור יחידת הגמול ה- 18– יוכרו קורסים אשר מועד תחילתם הינו ממועד העסקת המורה לפי תנאי רפורמת "עוז לתמורה".
 • תוספת מעונות – 300 ₪ לאם לילד אחד, 500 ₪ לאם לשני ילדים ומעלה             

שינויים בקצובות חד שנתיות/ פעמיות

 • ותק לזכאות למענק יובל יהיה 25 שנה במקום 30.
 • תעריף קצובת ביגוד יגדל לרמה הגבוהה, ללא תלות בותק.
 • תגדל קצובת הביגוד הייחודית למורים לחינוך גופני ותיועד גם לרכישת מוצרים להגנה מפני השמש.
 • ינתן מענק חד פעמי בסכום של 2,000 ₪ למשרה לשנה"ל תשע"א.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/08/2011    

עדכוני rss