האגף לחינוך קדם יסודיחינוך - education Get Adobe Flash player

עדכוני rss

 
 
 
 
 

 החג והחגיגה בגן ודוגמה לחנוכה
  
 צילומים מגני ילדים
  
 הרשמה ל"מצעד הספרים" בגנים ע"ש מרים רות לשנת תשע"ו
  
 פיתוח מקצועי של גננות בתשע"ו
  
 הרשמה לגן ירוק ולגן ירוק מתמיד
  
 מכתב תודה של שר החינוך לגננות
  
 תודת שר החינוך למפקחות הגנים
  
 רפורמת הסייעת השניה
  
 אקלים חינוכי בטוח ומניעת אלימות והתנהגויות לא מותאמות בגן, חוזר מנכ"ל
  
 סביבות חקר עצמאי של ילדי גן בגני ילדים
 

 

גן ירוק - ירוק מתמיד - בשביל הפרחים ועוד.... רפורמת הסייעת השניה 10 עלונים מקוונים לגננת אחרון על חצר הגן
 
  תאריך עדכון אחרון:  09/10/2015