education - חינוך האחר הוא אני

עדכוני rss

 
 
 
 
 

שנת הלימודים הנוכחית מהווה המשך ליישומה של התכנית "האחר הוא אני". השבועיים הראשונים של שנה זו נפתחו, בין היתר, בסימן של אירועי גזענות, אלימות והסתה במרחב הציבורי וברשתות החברתיות. כנדבך נוסף לפעילות זו, הודענו, כי תגובש תכנית שנתית, אשר תעסוק באופן מובנה ורציף בנושא מניעת גזענות.

 

התכנית "מסובלנות למניעת גזענות וחיים משותפים" מותאמת לכל שכבות הגיל ולכל המגזרים, ותתפרס לאורך כל שנות הלימודים בתחומי הדעת השונים, וכן בפעילויות פורמליות ובלתי פורמליות שונות ורבות.

 

 

גני ילדים יסודי חטיבת ביניים תיכון

הפקת קליפ תלמידים בהשראת השיר "שווים" של עיליי בוטנר, תרגום חזותי באמצעות קול, תנועה ותלבושות בי"ס רננים, ראשל"צ תלמידי כיתות ו'

  תאריך עדכון אחרון:  31/07/2015