education - חינוך האחר הוא אני
 
 
 
 
 
 
 
 
שבוע הסובלנות
גני ילדים
 

 
בחודש נובמבר יצוין ברחבי העולם 'יום הסובלנות הבינלאומי'. כפי שנכתב בהצהרת עקרונות הסובלנות של ארגון אונסק"ו: "סובלנות הינה הרמוניה בין שונויות. היא אינה רק חובה מוסרית, אלא גם דרישה פוליטית וחוקית. כדי לחולל מודעות ציבורית, כדי להדגיש את הסכנות שבאי-סובלנות, וכדי לחדש את המחויבות ואת הפעולה למען קידום הסובלנות והחינוך, אנו מכריזים בזאת ש-16 בנובמבר יהיה "יום הסובלנות הבין-לאומי". להמשך קריאה...
 
 

ילדים לוקחים אחריות בין השאר משכיני שלום

הסרטון מציג את חשיבות מתן כלים ואחריות לילדים כבר מגילאי גן לקחת אחריות ולגלות סובלנות כלפי התנהגות האחרים בגן

 

תחום דעת:    קדם יסודי, גן אורן


חינוך לפלורליזם

חינוך לפלורליזם בגן הילדים

הסרטון מציג רציונל ודרכים שונות ליישום חינוך לפלורליזם בחיי היום יום בגן

 

תחום דעת:    קדם יסודי, חינוך לפלורליזם בגן הילדיםמצגת פעילויות - תלמיד עם צרכים מיוחדים כתורם מעורב ושותף פעיל בקבוצת השווים

מצגת ובה מאגר פעילויות להעצמת התלמיד עם הצרכים המיוחדים כתורם מעורב ושותף פעיל בקבוצת השווים.
הפעילויות מיועדות ללקויות שונות אך ניתן להשתמש בהן ללקויות אחרות, תוך התאמה ושיקול דעת.
נושאי הפעילויות: בירור ערכים ועמדות, בניית תכניות התערבות, התנסות ושיתוף בתחושות ובקשיים של תלמידים עם לקויות שונות, הנגשה ונגישות, מעורבות חברתית, ייצוג עצמי, יצירת קשר חברתי.

 

תחום דעת: חינוך חברתי חינוך ערכי ייצוג עצמי,  קדם יסודי


מצגת פעילויות - תלמיד עם צרכים מיוחדים כתורם מעורב ושותף פעיל בקבוצה הטרוגנית

מצגת ובה מאגר פעילויות להעצמת התלמיד עם הצרכים המיוחדים כתורם מעורב ושותף פעיל בקבוצות הטרוגניות.
הפעילויות מיועדות ללקויות שונות אך ניתן להשתמש בהן ללקויות אחרות, תוך התאמה ושיקול דעת.
נושאי הפעילויות: בירור ערכים ועמדות, בניית תכניות התערבות, התנסות ושיתוף בתחושות ובקשיים של תלמידים עם לקויות שונות, הנגשה ונגישות, מעורבות חברתית, ייצוג עצמי, יצירת קשר חברתי.

 

תחום דעת: חינוך חברתי חינוך ערכי ייצוג עצמי, קדם יסודיאוגדן מערכי שיעור ופעילויות האחר הוא אני, חינוך מיוחד מחוז צפון

אוגדן מערכי שיעור ופעילויות בנושאים: חינוך לשוני, האחר הוא אני, מערך שיעור בתחום העיוורון ולקות הראייה, שונות ואחדות, אחדות ושונות בהקשר למתמטיקה, סובלנות כלפי עצמי וכלפי חברי.

 

תחום דעת: חינוך חברתי חינוך ערכי ייצוג ומתמטי, קדם יסודי

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/11/2014  

עדכוני rss