education - חינוך האחר הוא אני
 
 
 
 
 
 
 
 
מניעת גזענות
בחטיבת הביניים
 
 
ב-21 בחודש מרץ בשנת 1960, בעיירה שרפוויל שבדרום אפריקה, פתחה המשטרה באש על קבוצת אנשים שהפגינו כנגד חוקי האפרטהייד. מהירי נהרגו 69 מפגינים. בעקבות זאת, הכריז ארגון האומות המאוחדות על ה-21 במרץ כיום המאבק הבינלאומי באפליה גזעית, וקרא לקהילה הבינלאומית לציין יום הזה במטרה לזכור את הטרגדיה.
שוֹנות בין בני אדם מתבקשת ואף הכרחית להתנהלותה של חברה מתוקנת, אך מרגע שלובשת שונות זאת השוואה ערכית, הופכת היא לגזענות ואפליה. התנהגויות אותן אסור לנו כמחנכים וכחברה לקבל. למחנכים ולמורים תפקיד חיוני בחינוך למניעת תופעות של אלימות, הסתה וגזענות.
להמשך קריאה...
 
 
 
 

 

התמודדות עם גזענות

מערך השעור המשלב עיסוק במושג גזענות תוך התייחסות למגוון ארועים. במערך מושם דגש על דרכים להתמודדות עם התופעה

 

תחום דעת: המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים,   כתות: ז'- ט'


 

 

"עבד נער הרועים" / נתן יונתן

לקראת יום המאבק הבינלאומי בגזענות מוצע מהלך שיעור בספרות על סיפורו של נתן יונתן  "עבד נער הרועים". השיעור יתמקד בחברות האמיצה בין שני נערים המשתייכים לעמים שונים, במפגשים ביניהם ובפרידה שנכפתה עליהם. התלמיד יכיר בכך שהשנאה בין עמים שונים אינה מולדת, ולכן מניעת שנאת חינם וגזענות עשויה לתרום ליחסים טובים בין העמים. במהלך השיעור יזהה התלמיד את הסגנון הלירי של הסיפור ויעמוד על תיאורי הטבע התורמים לאווירתו.

תחום דעת: ספרות חמ"ד, כתות: ז'- ט' 

גזענות בחברה הישראלית

מטרת הפעילות לדון בתופעת הגזענות על היבטיה השונים, דרך אירועים על רקע גזעני שהתרחשו בחברה הישראלית, לבחון מהן זכויות האדם אשר נפגעות בגילויי גזענות ולהציע דרכים להתמודדות עם גילויי הגזענות.

 

תחום דעת: חינוך חברתי ערכי,   כתות: ז'- ט'


 

 

אנחנו נזעק בשמם

הפעילות נכתבה בעקבות רצח שלושת הנערים ורצח הנער הערבי משועפט. בפעילות מבררים המשתתפים ודנים במושג "פשע שנאה" ובהשלכות של פשעי שנאה על החברה הישראלית, ובנוסף מתייחסים לדעות ועמדות מתוך מאמרי דעה שהתפרסמו בעיתונות.

תחום דעת: חינוך חברתי ערכי, כתות: ז'- ט'לא חונכתי על גזענות וכך גם אחנך

גיליון "על סדר היום" ובו שתי פעילויות. בפעילות הראשונה מוצע דיון באירוע תקיפה על רקע גזעני ובמשמעות תופעת הגזענות. בפעילות השנייה בוחנים המשתתפים היבטים של גילויי אלימות על רקע גזעני כלפי קבוצות שונות באוכלוסייה.

 

תחום דעת: חינוך חברתי ערכי, כתות: ז'- ט', מינהל חברה ונוער


 

 

בישראל תמיד נהיה כושים

בפעילות עוסקים המשתתפים ביחס החברה הישראלית ליוצאי אתיופיה, בגילויי גזענות על רקע שונות חיצונית, ומנסים להציע דרכים להתמודדות עם תופעת הגזענות.

 

תחום דעת: חינוך חברתי ערכי, כתות: ז'- ט', מינהל חברה ונוערקומדיה בשחור לבן (קולנוער)

פעילות סביב סרט שהוכן על ידי בני נוער בקריית גת. לאחר הצפייה בסרט דנים המשתתפים  בנושאים הקשורים בדעות קדומות, סטריאוטיפים, גזענות וקבלת האחר.

 

תחום דעת: חינוך חברתי ערכי, כתות: ז'- ט'


 

 

שחור ולבן (קולנוער)

פעילות סביב סרט שהוכן על ידי בני נוער בשכונת תלפיות בירושלים. לאחר הצפייה בסרט דנים המשתתפים  בנושאים הקשורים בכבוד, דעות קדומות, אלימות,  לחץ קבוצתי, חברות וסטריאוטיפים.

 

תחום דעת: חינוך חברתי ערכי, כתות: ז'- ט'רוסי, צרפתי ויהודי

בפעילות מבררים המשתתפים את משמעותו של  המושג "סטריאוטיפ" ואת תפקידו החברתי וכן בוחנים כיצד ניתן להשתמש בהומור כאמצעי להתמודדות עם קשים.

 

תחום דעת: חינוך חברתי ערכי, כתות: ז'- ט', מינהל חברה ונער


 

 

דירה להשכיר

פעילות סביב סרט. המשתתפים יבינו כיצד דעות קדומות משפיעות על התנהגותנו, ויהיו מודעים לבעייתיות ולמורכבות ביחסי עולים וותיקים בישראל.

 

תחום דעת: חינוך חברתי ערכי, כתות: ז'- ט', מינהל חברה ונעראני והאחר - סטריאוטיפים בחברה הישראלית

מטרת הפעילות לבחון עמדות סטריאוטיפיות של המשתתפים כלפי קבוצות שונות בחברה,  את הצורך שלנו בסטריאוטיפים ומה הסכנות הגלומות בכך.

 

תחום דעת: חינוך חברתי ערכי, כתות: ז'- ט', מינהל חברה ונער

 


 

 

מדינת ישראל - סופר ישראלנד? דיון אקטואלי בנושא המפגש הרב תרבותי במדינת ישראל (מתוך: "כאן בארץ הזאת" סדנאות הכנה לקראת מפגשים בסביבה רב תרבותית)

דיונים וסדנאות אודות חיים בחברה רב תרבותית.

תחום דעת: כישורי חיים, כתות: ז'- ט', יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוציהמפגש עם קהילת "מבקשי מקלט" בישראל (מתוך: "כאן בארץ הזאת" סדנאות הכנה לקראת מפגשים בסביבה רב תרבותית)

דיון וסדנא המזמנים עיבוד של חוויית המפגש עם קהילת "מבקשי המקלט" בישראל.

 

תחום דעת: ורי חיים, כתות: ז'- ט', יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי 


 

 

מ"ד שמ"ש (מתוך: "ברוכים השווים")

הצגת התפיסה: מד– שמ"ש = מגוון, דמיון, שונות, מקום, שוויון.

תחום דעת: כישורי חיים, כיתות: ז', יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי אסוציאציות (מתוך: "ברוכים השווים")

פעילות חווייתית וקלה הממחישה את עושר הדעות, עושר הפרשנויות ומגוון סגנונות החשיבה בכיתה..

תחום דעת: כישורי חיים, כיתות: ז', יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי 


 

 

עשרה ציירים (מתוך: "ברוכים השווים")

פעילות יצירה ושיח שמעוררת את מודעות התלמידים למגוון העמדות והתפיסות שיש בתוך הכיתה, ומאפשרת להם לבחון את השוני בעמדות כמגוון שמעשיר את הכיתה ותורם לה.

 

תחום דעת: כישורי חיים, כיתות: ז', יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי "Same same but different" (מתוך: "ברוכים השווים")

פעילות חווייתית המזמנת תנועה חופשית בכיתה ועוזרת לתלמידים לפגוש זה את זה לשיחה ולהתמקם בין חבריהם לכיתה הן בדמיון והן בשוני.

תחום דעת: כישורי חיים, כתות: ז'- ט', יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי


 

 

"הרוח נושבת" (מתוך: "ברוכים השווים")

משחק החברה הוותיק והאהוב, מתאים לכל גיל. מאפשר למצוא נקודות דמיון וחיבור בין חברי הכיתה.

תחום דעת: כישורי חיים,   כתות: ז'- ט', יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי"חיים פשוטים" (מתוך: "ברוכים השווים")

דיון חווייתי אודות סובלנות, פתיחות וחיים בחברה רב תרבותית.

 

תחום דעת: כישורי חיים, כתות: ז'- ט', יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי

 

 


 

 

"שווים" (מתוך: "ברוכים השווים")

חוויה, דיון והמשגה אודות ערך השוויון.

תחום דעת: כישורי חיים,   כתות: ז'- ט', יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי


האחר הוא אני – הזמנה להתבוננות

מצגת מחשבתית להעמקה בתפיסת האחר הוא אני.

 

תחום דעת: כישורי חיים, כתות: ז'- ט', יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/04/2015  

עדכוני rss