education - חינוך האחר הוא אני
 
 
 
 
 
 
 
 
מניעת גזענות
בתיכון
 
 
ב-21 בחודש מרץ בשנת 1960, בעיירה שרפוויל שבדרום אפריקה, פתחה המשטרה באש על קבוצת אנשים שהפגינו כנגד חוקי האפרטהייד. מהירי נהרגו 69 מפגינים. בעקבות זאת, הכריז ארגון האומות המאוחדות על ה-21 במרץ כיום המאבק הבינלאומי באפליה גזעית, וקרא לקהילה הבינלאומית לציין יום הזה במטרה לזכור את הטרגדיה.
שוֹנות בין בני אדם מתבקשת ואף הכרחית להתנהלותה של חברה מתוקנת, אך מרגע שלובשת שונות זאת השוואה ערכית, הופכת היא לגזענות ואפליה. התנהגויות אותן אסור לנו כמחנכים וכחברה לקבל. למחנכים ולמורים תפקיד חיוני בחינוך למניעת תופעות של אלימות, הסתה וגזענות.
להמשך קריאה...
 
 
 
 

 

 

 

התמודדות עם גזענות

מערך השעור המשלב עיסוק במושג גזענות תוך התייחסות למגוון ארועים. במערך מושם דגש על דרכים להתמודדות עם התופעה

 

תחום דעת: המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, כתות: י"א- י"בגזענות כלפי תרבויות משנה- מערך שעור בסוציולוגיה

מערך השעור עוסק בגזענות ואפליה כלפי תרבויות משנה בחברה הישראלית תוך ניתוח סרטונים וכתבות

 

תחום דעת: הפיקוח על הוראת מדעי החברה, כתות: י'-י"ב


 

 

דגמי מדיניות, הדרה וגזענות כלפי תרבויות משנה

מקבץ מערכי שעור ופעילויות בסוציולוגיה בנושא גזענות ואפליה כלפי קבוצות בחברה הישראלית

תחום דעת: הפיקוח על הוראת מדעי החברה בשיתוף האגודה לזכויות האזרח, כתות: י'- י"בדמותה של המדינה היהודית בחזונו של הרצל

יחידת הוראה זו מתמקדת בבעיית היהודים ובפתרון שמציע הרצל בספריו ובכתביו. היחידה משלבת את תחום הספרות ומציגה את תגובתו של חיים נחמן ביאליק בשיר שכתב על רעיונותיו של הרצל והציונים. היחידה מדגישה את ערך הסובלנות והמחויבות למתן  שיווין חוקתי ומעשי לזר במדינה היהודית בחזונו של הרצל.

 

תחום דעת: יחידת הוראה בהיסטוריה המשלבת את תחום הספרות, כתות: י'


 

 

ז'בוטינסקי והיחס לערביי ישראל

בשנים האחרונות  אנו עדים לגילויי גזענות ואפליה כלפי המיעוט הערבי במדינת ישראל.
מערך שיעור זה דן במשנתו של זאב ז'בוטינסקי ראש בית"ר ונשיא הצה"ר כלפי ערביי ארץ ישראל.
נלמד, כי יחד עם תפיסה מדינית הדוגלת בגבולות הארץ  משני עברי הירדן, ובהגנה צבאית משמעותית ("קיר הברזל"), האמין ז'בוטינסקי בשוויון זכויות , כבוד ושותפות עם ערביי ישראל.

תחום דעת: היסטוריה חמ’ד, כתות: י"אקאטרינה מאת אהרון אפלפלד

יחידת הוראה זו מתמקדת בנובלה קאטרינה מאת אהרון אפלפלד, המציגה נקודת מבט של גויה בתקופת השואה ובתפיסתה  את היהודי. היחידה דנה בתופעת העמידה מהצד  בתקופת השואה תופעה בה  אדם נוכח במקום בו מתרחש מעשה לא מוסרי, פוגעני והוא איננו נוקט עמדה כדי לעוצרו.

 

תחום דעת: ספרות המשלב את תחום ההיסטוריה, כתות: י"א


 

 

אירועי ואדי סאליב על רקע הבנת בעיות סוציולוגיות במפגש בין תרבותי

אירועי ואדי סאליב היוו את קו פרשת המים ביחס המדינה לעולים החדשים מארצות האסלם.
לאורך השנים חוו העולים החדשים מארצות האסלם תחושות אפליה וקיפוח מצד השלטונות.
תחושות אלו באו לידי ביטוי ממשי באירועי ואדי סאליב ובהפגנות הרבות שהיו במקומות שונים בארץ.
ועדת החקירה שקמה בעקבות האירועים לא מצאה מדיניות מקפחת או מפלה באופן מכוון.
מערך שיעור זה מציג את עמדתם של חברי הממשלה והמשטרה ביחס ליוצאי ארצות המזרח ודן בשאלה האם מדובר בדיעה קדומה ומה ניתן לעשות על מנת לצמצם את קיומן של דיעות קדומות. להבנה עמוקה יותר של תופעה זו השיעור משלב תיאוריה סוציולוגית המסייע בהבנת הקשיים במפגש בין תרבותי.

תחום דעת: היסטוריה חמ"ד המשלב את תחום הסוציולוגיה , כתות: י"אהצלקת/ יאנוש קורצ'אק

לקראת יום המאבק הבינלאומי בגזענות מוצע מהלך שיעור בספרות על סיפורו של יאנוש קורצ'אק - "הצלקת". השיעור יעסוק בתופעת הגזענות המופנית כלפי ילד יהודי בכיתה בתקופת השואה בגרמניה, ובסיפורה של מורתו הפולנייה שבילדותה חוותה שנאה דומה.
לימוד הסיפור יעלה תובנות בתחום הערכי:

  1. התלמיד יכיר בכך שיש לקבל גם את הלא מוכר, השונה והאחר.
  2. התלמיד יבין שיש לפעול בכדי למנוע פגיעה פיזית או נפשית באחר.
  3. התלמיד יפנים חשיבות המצווה "ואהבת לרעך כמוך" וימנע משנאת חינם ומגזענות.

 

תחום דעת: ספרות חמ"ד, כתות: י'- י"ב


 

 

קונפליקט בין קבוצות כגורם להיווצרות דעות קדומות

במערך זה נידון בהרחבה מצב של קונפליקט בין קבוצות על משאב מוגבל כגור משמעותי ביצירת יחסי עויינות בין קבוצות ,יחסים שיש בהם כדי להוביל לדעות קדומות. התוצאה של דעות קדומות עלולה להיות אפליה וגזענות. השיעור מציע הצבת מטרת על כדרך לצמצום העוינות בין קבוצות והפחתת הדעות הקדומות, וזאת תוך בירור ערכי הסובלנות וההכלה, החשובים לנו כחברה.

תחום דעת: פסיכולוגיה , כתות: י"א- י"בגזענות בחברה הישראלית

מטרת הפעילות לדון בתופעת הגזענות על היבטיה השונים, דרך אירועים על רקע גזעני שהתרחשו בחברה הישראלית, לבחון מהן זכויות האדם אשר נפגעות בגילויי גזענות ולהציע דרכים להתמודדות עם גילויי הגזענות.

 

תחום דעת: חינוך חברתי ערכי, כתות: י'- י"ב


 

 

אנחנו נזעק בשמם

הפעילות נכתבה בעקבות רצח שלושת הנערים ורצח הנער הערבי משועפט. בפעילות מבררים המשתתפים ודנים במושג "פשע שנאה" ובהשלכות של פשעי שנאה על החברה הישראלית, ובנוסף מתייחסים לדעות ועמדות מתוך מאמרי דעה שהתפרסמו בעיתונות.

תחום דעת: חינוך חברתי ערכי, כתות: י'- י"בלא חונכתי על גזענות וכך גם אחנך

גיליון "על סדר היום" ובו שתי פעילויות. בפעילות הראשונה מוצע דיון באירוע תקיפה על רקע גזעני ובמשמעות תופעת הגזענות. בפעילות השנייה בוחנים המשתתפים היבטים של גילויי אלימות על רקע גזעני כלפי קבוצות שונות באוכלוסייה.

 

תחום דעת: חינוך חברתי ערכי, כתות: י'- י"ב, יחידה: מינהל חברה ונוער


 

 

בישראל תמיד נהיה כושים

בפעילות עוסקים המשתתפים ביחס החברה הישראלית ליוצאי אתיופיה, בגילויי גזענות על רקע שונות חיצונית, ומנסים להציע דרכים להתמודדות עם תופעת הגזענות.

 

תחום דעת: חינוך חברתי ערכי, כתות: י'- י"ב, יחידה: מינהל חברה ונוערקומדיה בשחור לבן (קולנוער)

פעילות סביב סרט שהוכן על ידי בני נוער בקריית גת. לאחר הצפייה בסרט דנים המשתתפים  בנושאים הקשורים בדעות קדומות, סטריאוטיפים, גזענות וקבלת האחר.

 

תחום דעת: חינוך חברתי ערכי, כתות: י'- י"ב


 

 

שחור ולבן (קולנוער)

פעילות סביב סרט שהוכן על ידי בני נוער בשכונת תלפיות בירושלים. לאחר הצפייה בסרט דנים המשתתפים  בנושאים הקשורים בכבוד, דעות קדומות, אלימות,  לחץ קבוצתי, חברות וסטריאוטיפים.

 

תחום דעת: חינוך חברתי ערכי, כתות: י'- י"ברוסי, צרפתי ויהודי

בפעילות מבררים המשתתפים את משמעותו של  המושג "סטריאוטיפ" ואת תפקידו החברתי וכן בוחנים כיצד ניתן להשתמש בהומור כאמצעי להתמודדות עם קשים.

 

תחום דעת: חינוך חברתי ערכי, כתות: י'- י"ב, יחידה: מינהל חברה ונער


 

 

דירה להשכיר

פעילות סביב סרט. המשתתפים יבינו כיצד דעות קדומות משפיעות על התנהגותנו, ויהיו מודעים לבעייתיות ולמורכבות ביחסי עולים וותיקים בישראל.

 

תחום דעת: חינוך חברתי ערכי, כתות: י'- י"ב, יחידה: מינהל חברה ונעראני והאחר - סטריאוטיפים בחברה הישראלית

מטרת הפעילות לבחון עמדות סטריאוטיפיות של המשתתפים כלפי קבוצות שונות בחברה,  את הצורך שלנו בסטריאוטיפים ומה הסכנות הגלומות בכך.

 

תחום דעת: חינוך חברתי ערכי, כתות: י'- י"ב, יחידה: מינהל חברה ונער

 


 

 

מדינת ישראל - סופר ישראלנד? דיון אקטואלי בנושא המפגש הרב תרבותי במדינת ישראל (מתוך: "כאן בארץ הזאת" סדנאות הכנה לקראת מפגשים בסביבה רב תרבותית)

דיונים וסדנאות אודות חיים בחברה רב תרבותית.

תחום דעת: כישורי חיים, כתות: י'- י"ב, יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוציהמפגש עם קהילת "מבקשי מקלט" בישראל (מתוך: "כאן בארץ הזאת" סדנאות הכנה לקראת מפגשים בסביבה רב תרבותית)

דיון וסדנא המזמנים עיבוד של חוויית המפגש עם קהילת "מבקשי המקלט" בישראל.

תחום דעת: כישורי חיים, כתות: י'- י"ב, יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי


 

 

"הרוח נושבת" (מתוך: "ברוכים השווים")

משחק החברה הוותיק והאהוב, מתאים לכל גיל. מאפשר למצוא נקודות דמיון וחיבור בין חברי הכיתה.

תחום דעת: כישורי חיים, כתות: י'- י"ב, יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי"חיים פשוטים" (מתוך: "ברוכים השווים")

דיון חווייתי אודות סובלנות, פתיחות וחיים בחברה רב תרבותית.

תחום דעת: כישורי חיים, כתות: י'- י"ב, יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי

 


 

 

"שווים" (מתוך: "ברוכים השווים")

חוויה, דיון והמשגה אודות ערך השוויון.

תחום דעת: כישורי חיים, כתות: י'- י"ב, יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/04/2015  

עדכוני rss