education - חינוך האחר הוא אני
 
 
 
 
 
 
 
 
חיים משותפים
בתיכון
 
 
חיים בחברה רב תרבותית מזמנים אתגר משמעותי עימו מתמודדת מדינת ישראל לאורך שנים. המחלוקות המפלגות את החברה הישראלית מהוות במקרים רבים קרקע פורייה לתחושות פחד, בורות, חרדה ודעות קדומות, הדדיות, של הקבוצות השונות בחברה הישראלית. חלק בלתי נפרד מהבטחת קיומה של מדינת ישראל כחברה מתוקנת ושוויונית מותנה בפיתוח היכרות וקשר בין קבוצות אלו : יהודים-ערבים; דתיים-חילוניים; בין תרבויות המשנה השונות חברה הישראלית קשר זה יקבע במידה רבה את פניה של החברה ואת עתידה של מדינת ישראל. מפגשים בין קבוצות עשויים להשפיע ולשנות את מערכות היחסים בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית מיחסי חוסר אמון ועימות ליחסים של הכרות וכבוד הדדי. מן הראוי שמערכת החינוך תהווה גורם מוביל בהבניית המחויבות הערכית חינוך לחיים משותפים בין בתי הספר וגורם מוביל ומשפיע במאמץ לשנות את היחסים בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית מיחסי עימות ומשבר לאלו של היכרות, שותפות והדדיות. להמשך קריאה...
 
 

חיים משותפים

יחידת הלימוד מציעה אפשרויות לשילוב תכנים וידע כתשתית להכרות בין קבוצות (מגזר יהודי-ערבי).
בתי ספר יכולים לבחור באפשרות של הרחבת הידע או באפשרות של שילוב תכנים ומפגשי פנים אל פנים.
בתי ספר המעוניינים לשלב יחידה זו , על אפשרויותיה, יקבלו סיוע בהבניית תכנים המתאימים לאוכלוסיית התלמידים וסיוע בקידום מפגשי פנים אל פנים ממדריכי המטה לחינוך אזרחי במחוז ומדריכי "חיים משותפים"

התכנית תופעל בכ - 100 גננות וגני ילדים במחוז הצפון

 

תחום דעת: המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים,    כיתות י'


דיאלוג דרך קולנוע

התכנית "דיאלוג דרך קולנוע"   היא יצירת סרטים משותפים של תלמידים יהודים וערבים כאשר האתגר הוא   שימוש בכלי החזותי לשינוי ביחס התלמידים המשתתפים אל הנרטיב של  "האחר" והבנה של תרבויות "אחרות".

 

תחום דעת: המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים,    כיתות י"א"בעיניים אחרות"- גבעת חביבה

האומנות היא כלי בלתי אמצעי לגישור על פני פערים ותרבויות. בתכנית -עבודה משותפת של נוער יהודי וערבי מהאזור באמצעות צילום ככלי לדיאלוג

התכנית תופעל בכ-20 תלמידים בקבוצה

 

תחום דעת:    כיתות י"א


שילוב מורים ערבים בבתי ספר יהודים-מרחבים

מטרת התכנית לשלב מורים ערבים לאנגלית, מתמטיקה ומדעים בבתי ספר יהודים התכנית מתבצעת בהובלת מנהל עובדי הוראה ובסיוע מכון מרחבים. במסגרת התוכנית זוכים בתי הספר והמורים לליווי ותמיכה בנושא הבין תרבותי וכן, מוצע להם סיוע בעיסוק באתגרים וההזדמנויות הנובעים מהשתלבות המורה הערבי בקהילת בית הספר ובנושאים הנוגעים לחיים משותפים.

התכונית תופעל בכ- 90 מורים כלל מחוזות המשרד

 

תחום דעת:   כיתות י'-י"בבשביל הדיאלוג – התמודדות חינוכית עם תופעת הגזענות- מדרשת אדם

לימוד סוגיות דמוקרטיות מרכזיות החיוניות להבנת תופעת הגזענות ומתן כלים מעשיים לפעול לצמצומה בבית הספר ו/או במסגרת מפגשים של בתי ספר יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, הפועלים במשותף נגד תופעת הגזענות. התכנית מעודדת פיתוח ויישום מיזם חינוכי במסגרת צמדי בתי ספר או במסגרת בית ספרית פרטנית.

התוכנית תופעל בכ- 10000 תלמידים בין השנים 2012-2014

 

תחום דעת:    כיתות י'-י"ב


 

מנהיגות בחברה רב תרבותית- אפשר אחרת

תהליך חינוכי המאפשר מפגש בין קהילות בתי ספר יהודים וערבים ובכלל זה: תלמידים, הורים וצוותי חינוך על מנת לתרום להפחתת סטריאוטיפים ופיתוח עמדה סובלנית, אוזן קשבת, אמון וכבוד כלפי האחר ותרבותו. התלמידים נחשפים ולומדים באופן ייחודי על מאפיינים בתרבויות של שני העמים.
התכנית משלבת כלים מעולם האמנויות: תיאטרון מוזיקה, אמנות פלאסטית וחוויות כגון אתגרים בטבע לצד שיח על נושאים משמעותיים למשתתפים: ערכים בתרבות, תפקידי נשים וגברים ונושאים נוספים.
דוגמאות לפעילויות מופיעות בקובץ המצורף.

 

תחום דעת:   כיתות י'-י"ב"עושים מקום" – תכנית להתמודדות עם גזענות- מוזיאון עין דור

תכנית מפגשים בין קבוצות המשקפות את החברה הישראלית: יהודים – ערבים / דתיים –חילוניים / ותיקים – עולים חדשים
דוגמאות לפעילויות מופיעות בקובץ המצורף.

 

תחום דעת:    כיתות י'-י"ב


תכנית "מפגשים" – גבעת חביבה

סמינר דו יומי בגבעת חביבה המפגיש נוער יהודי וערבי ישראלי מהשכבות התיכוניות הבוגרות לסדרה של סדנאות אשר מטרתן הפחתת הניכור ההדדי ויצירת כר ראשוני לעיצוב של עתיד משותף המבוסס על כבוד הדדי . תכנית מפגשים שואפת לאפשר לכל נער ונערה בישראל לכל הפחות מפגש אחד פנים מול פנים בתנאים שווים במהלך שנות לימודיו בתיכון

התוכנית תופעל בכ- 1500 תלמידים

 

תחום דעת:   כיתות י'-י"בבתי ספר ניסויים בתחום החינוך לחיים משותפים

התכנית הנה תכנית של יוזמות קרן אברהם בשיתוף משרד החינוך – המטה לחינוך אזרחי וגף ניסוי ויזמות. המסגרת הכללית לתכנית מבוססת על המודל הנהוג במשרד לבתי ספר ניסויים בתחומים שונים, שהותאם לתהליך הייחודי של ניסוי בתחום החינוך לחיים משותפים המתבצע בזוגות בתי ספר

התוכנית תופעל בשני בתי ספר

 

תחום דעת:    כיתות י'-י"ב

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/11/2014  

עדכוני rss