education - חינוך האחר הוא אני
 
 
 
 
 
 
 
 
מניעת גזענות
בחינוך היסודי
 
 
ב-21 בחודש מרץ בשנת 1960, בעיירה שרפוויל שבדרום אפריקה, פתחה המשטרה באש על קבוצת אנשים שהפגינו כנגד חוקי האפרטהייד. מהירי נהרגו 69 מפגינים. בעקבות זאת, הכריז ארגון האומות המאוחדות על ה-21 במרץ כיום המאבק הבינלאומי באפליה גזעית, וקרא לקהילה הבינלאומית לציין יום הזה במטרה לזכור את הטרגדיה.
שוֹנות בין בני אדם מתבקשת ואף הכרחית להתנהלותה של חברה מתוקנת, אך מרגע  שלובשת שונות זאת השוואה ערכית, הופכת היא לגזענות ואפליה. התנהגויות אותן אסור לנו כמחנכים וכחברה לקבל.  למחנכים ולמורים תפקיד חיוני בחינוך למניעת תופעות של אלימות, הסתה וגזענות.
להמשך קריאה...
 
 

 

אמירות גזעניות בכיתה שלנו?!

מערך השעור כולל עיסוק במושג גזענות, ביטויי התנגות גזענית והשלכותיה ופעילות יצירה

 

תחום דעת: המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים,   כיתות ג'-ד'התמודדות עם גזענות

מערך השעור משלב צפיה בסרטון ודיון במצבים המופיעים בסרטון תוך שילוב מושגים ושיח סביב מחוייבות לפעול ולהגיב למעשי גזענות

 

תחום דעת: המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, כיתות א'-ג'

 


 

התמודדות עם גזענות

מערך השעור משלב צפיה בסרטון ודיון במצבים המופיעים בסרטון תוך שילוב מושגים ושיח סביב מחוייבות לפעול ולהגיב למעשי גזענות

 

תחום דעת: המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים,   כיתות ד'-ו'


 

 


הצלקת/ יאנוש קורצ'אק

לקראת יום המאבק הבינלאומי בגזענות מוצע מהלך שיעור בספרות על סיפורו של יאנוש קורצ'אק - "הצלקת". השיעור יעסוק בתופעת הגזענות המופנית כלפי ילד יהודי בכיתה בתקופת השואה בגרמניה, ובסיפורה של מורתו הפולנייה שבילדותה חוותה שנאה דומה.
לימוד הסיפור יעלה תובנות בתחום הערכי:

  1. התלמיד יכיר בכך שיש לקבל גם את הלא מוכר, השונה והאחר.
  2. התלמיד יבין שיש לפעול בכדי למנוע פגיעה פיזית או נפשית באחר.
  3. התלמיד יפנים חשיבות המצווה "ואהבת לרעך כמוך" וימנע משנאת חינם ומגזענות

 

תחום דעת: ספרות חמ"ד, כיתות א'-ו'

 


 

כיצד מגדיר אותי שמי (מתוך יחידה 2 - אין כניסה לקבוצות אחרות - בתכנית "אל תלעגו לי")

במהלך הפעילות יזהו התלמידים את הנטייה את הנטייה שלנו לתייג אנשים ולייחס להם תכונות ומאפיינים על פי נתונים בודדים בלבד או חיצוניים.

 

תחום דעת: כישורי חיים,   כיתות ו', יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצימסתכלים על הקנקן (מתוך יחידה 2 - אין כניסה לקבוצות אחרות - בתכנית "אל תלעגו לי")

התלמידים יבינו את ההשפעה והמחירים שיש להכללות ולחשיבה סטריאוטיפית, ילמדו לזהות נטייה לסטראוטיפיות וכיצד למזער נזקים הנובעים ממנה.

 

תחום דעת: כישורי חיים, כיתות ו', יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי

 


מ"ד שמ"ש (מתוך: "ברוכים השווים")

הצגת התפיסה: מד– שמ"ש = מגוון, דמיון, שונות, מקום, שוויון.

 

תחום דעת: כישורי חיים,    כיתות:  ד'-ו', יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי אסוציאציות (מתוך: "ברוכים השווים")

פעילות חווייתית וקלה הממחישה את עושר הדעות, עושר הפרשנויות ומגוון סגנונות החשיבה בכיתה..

 

תחום דעת: כישורי חיים,    כיתות: ד'-ו', יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי 


"Same same but different" (מתוך: "ברוכים השווים")

פעילות חווייתית המזמנת תנועה חופשית בכיתה ועוזרת לתלמידים לפגוש זה את זה לשיחה ולהתמקם בין חבריהם לכיתה הן בדמיון והן בשוני.

 

תחום דעת: כישורי חיים,    כיתות: ג'-ו', יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי "הרוח נושבת" (מתוך: "ברוכים השווים")

משחק החברה הוותיק והאהוב, מתאים לכל גיל. מאפשר למצוא נקודות דמיון וחיבור בין חברי הכיתה.

 

תחום דעת: כישורי חיים,    כיתות: ג'-ו', יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי 

 


"אריאל החרש" (מתוך: "ברוכים השווים")

התמודדות עם חוויית שונות וזרות.

 

תחום דעת:כישורי חיים,    כיתות: ב'-ו', יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי עשרה ציירים (מתוך: "ברוכים השווים")

פעילות יצירה ושיח שמעוררת את מודעות התלמידים למגוון העמדות והתפיסות שיש בתוך הכיתה, ומאפשרת להם לבחון את השוני בעמדות כמגוון שמעשיר את הכיתה ותורם לה.

 

תחום דעת: כישורי חיים,    כיתות: ד'-ו', יחידה: השירות הפסיכולוגי ייעוצי 

 

 

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/03/2015  

עדכוני rss