education - חינוך האחר הוא אני
 
 
 
 
 
 
 
 
יום הקשיש 1/10
 

 "בזכותם" - תוכניות מורשת - שימור ותיעוד מורשת בתהליכי למידת חקר - תכנית הקשר הרב דורי

 

 "והדרת פני זקן": אנושיות ואכפתיות - יחידת לימוד לבתי ספר יסודיים ולחטיבות הביניים

 

 השלכות מדיניות הילודה על האוכלוסייה הקשישה בסין

 

תרבות ישראל

 תרבות ישראל, צידה לדרך - יום הקשיש הבינלאומי

 

צרפתית

 Les vieux-Jacques Brel- פעילות בצרפתית

 

 Tu verras tu seras bien- פעילות בצרפתית

 

 Film-Ensemble c'est tout - פעילות בצרפתית

 

 Fiche eleve Ensemble - פעילות בצרפתית

 

 Fiche prof Ensemble - פעילות בצרפתית

 

מחול

 שיעורים בתחום המחול בנושא "יום הקשיש"

 

 על היצירה "גילה"

 

 פרטים על המופע "אמא שלי אמרה..."

 

מוסיקה

 הצעה לפעילויות במוסיקה עבור הנושא: "כבוד הקשיש"

 

גיאוגרפיה

הזכות לכבוד – הזכות להזדקן בכבוד - פעילות לבתי הספר היסודיים

 

 מערכי שיעור משלבי ערכים בתחום הגיאוגרפיה לבתי הספר העל יסודיים

 

מדעי החקלאות

 פעילות עם קשישים - הצעה של החוות החקלאיות

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/05/2015  

עדכוני rss