education - חינוך תוכנית ניצנים: צהרוני העשרה לגילאי 3-8 המינהל הפדגוגי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית ניצנים
 

"ניצנים" - היא תכנית כלל ארצית של צהרונים בסבסוד משרד החינוך, הארכת יום הלמודים לגילאי במוסדות החינוך 3-8.

ניצנים היא תכנית המאפשרת נגישות ואורח חיים בעל קשת רחבה של אפשרויות חברתיות ללומד ולהוריו
• קידום תלמידים בתחום הלימודי והחברתי.
• מתן מענה להורים כהזדמנות להשתלב בשוק העבודה.
• מסגרת למידה נוספת: תעסוקה חברתית, תמיכה והעשרה לימודית.
• דגש על איכות פדגוגית
• ארוחה חמה, בריאה ומזינה.

בתכנית "ניצנים" יזכו התלמידים בתכנים לימודיים וערכיים ובהם: פעילויות חברתיות, פיתוח חשיבה יצירתית, סיוע בשיעורי הבית, ארוחה חמה ומזינה ועוד.
הפעילות בניצנים מתקיימת 5 ימים בשבוע, מתום יום הלימודים עד השעה 16.00.

הסבסוד של המשרד הוא דיפרנציאלי בהתאם ללמ"ס של הרשות מ- 150 ₪ עד 600 ₪ לתלמיד.

 
עיקרי התכנית

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  11/07/2018  

עדכוני rss