תכניות לימודים
9.
חינוך גופני
9.3
תחרות כתיבת עבודות אישיות בחינוך גופני ובספורט
(נח)9.3‎-1
במסגרת הנושא המרכז השנתי "ציונות ויובל למדינה" תקיים רשות
הספורט והחינוך הגופני תחרות ארצית נושאת פרסים בכתיבת עבודות
הקשורות בחינוך גופני ובספורט בזיקה לנושא המרכז. התחרות מיועדת
לתלמידים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות (כיתות ז'-י"ב).
1.
ביבליוגרפיה וייעוץ ניתן לקבל ב"מרכז לחקר תולדות החינוך הגופני
והספורט העברי" שבמכון וינגייט. ניתן לפנות בכתב למנהל המרכז, ד"ר
חיים קאופמן, או בטל'-09‎-8639287, ו- 09‎-8639485.
2.
אלה הנושאים המוצעים לכתיבה:
- אחד מענפי הספורט בארץ ישראל ובמדינת ישראל
- תולדות אחת מאגודות הספורט ("מכבי", "הפועל", "אליצור", "ביתר",
  "אס"א), תוך התייחסות למעורבותן הביטחונית והפוליטית
- מערכת היחסים בין אגודות הספורט כביטוי למאבקים הפוליטיים
  ביישוב היהודי ובמדינת ישראל
- תולדות אחד ממוסדות הספורט במדינה (התאחדויות, הוועד האולימפי)
- אירועי הספורט המרכזיים בארץ ישראל ובמדינת ישראל (מכביות,
  כינוסי ה"פועל")
- השתתפות ספורטאים ישראלים באולימפיאדות
- תולדות החינוך הגופני מאז ארץ ישראל המנדטורית ועד היום
- פועלם של אישים (עמנואל סימון, עמנואל גיל, ברוך בג וכו') ותרומתם
  לפיתוח הספורט ומוסדות הספורט הישראלי.
3.
הפרסים
שלוש העבודות שתיבחרנה על ידי ועדת ההיגוי לתחרות זו את הכותבים
בפרסים:
- פרס ראשון בשווי של 1,500 ש"ח
- פרס שני בשווי של 1,000 ש"ח
- פרס שלישי בשווי של 500 ש"ח
4.
לוח הזמנים
- טבת התשנ"ח, 1 בינואר 1998: פרסום בחוזר מנכ"ל
- ד' באייר התשנ"ח, 30 באפריל 1998 (יום העצמאות): המועד האחרון
  להגשת העבודות
- ד' בתמוז התשנ"ח, 28 ביוני 1998: טקס חלוקת הפרסים לזוכים
  בתחרות.
5.


את העבודות יש לשלוח מודפסות בשני העתקים, לפי הכתובת הזו: ד"ר
חיים קאופמן, "המרכז לחקר תולדות החינוך הגופני והספורט העבר",
מכללת זיינמן במכון וינגייט 42902הודעות


חוזר מנכ"ל נח/5, ג' בטבת התשנ"ח, 1 בינואר 1998