בחינות
4.
בחינות בגרות
4.3
בחינת הבגרות בספרות בבתי הספר הכלליים
(נט)4.3‎-7
להלן תזכורת על שירי החובה להתשנ"ט ולהתש"ס:
א.
שירת ימי הביניים
1.
 
7 שירים, כמפורט להלן:
 
שלמה אבן גבירול:
-  
ראה שמש או כתב סתיו
 
שפל רוח או שחי לאל
 
מליצתי בדאגתי או כאבי רב
 
יהודה הלוי:
-  
לבי במזרח או ישנה בחיק ילדות
 
הבא מבול או הפשט הזמן
 
שמואל הנגיד:
-  
הים ביני ובינך או מת אב ומת אלול
 
משה אבן עזרא:
-  
כותנות פסים או טדרוס אבולעפיה: נשחת, אהה, תוארי (מתוך "כחוט השני",
בעריכת דן פגיס).
 
שירת ביאליק
2.
 
6 שירים ופואמה אחת, כמפורט להלן:
(א)
 
הקיץ גווע או צנח לו זלזל
-  
לבדי או על השחיטה
-  
לא זכיתי באור או זריתי לרוח אנחתי
-  
ציפורת או הכניסיני תחת כנפך
-  
לפני ארון הספרים או ואם ישאל המלאך
-  
גבעולי אשתקד או עם דמדומי החמה
-  
פואמה אחת מבין אלה: מתי מדבר, בעיר ההרגה, הברכה, המתמיד.
(ב)
 
אלה שירי החובה בהתשס"א:
ב.
שירת ימי הביניים
1.
 
5 שירים, שיר אחד מכל קבוצה
 
שלמה אבן גבירול: שחר אבקשך
(א)
 
יהודה הלוי: יחידה שחרי האל וספיו, ישנה בחיק ילדות
 
יהודה הלוי: לבי במזרח, יפה נוף
(ב)
 
משה אבן עזרא: כותנות פסים
(ג)
 
שלמה אבן גבירול: עבי שחקים
 
יהודה הלוי: הפשט זמן
 
שמואל הנגיד: הים בינו ובינך
(ד)
 
שלמה אבן גבירול: מה תפחדי נפשי, מליצתי בדאגתי
 
שלמה אבן גבירול: אמנון אני חולה
(ה)
 
שמואל הנגיד: התקבצו כי הזמן תמים, קח מצביה דמי עינב באקדחה.
 
שירת ביאליק
2.
 
7 שירים: שיר אחד מקבוצה א' ושני שירים מכל אחת מהקבוצות ב' - ד'
 
על השחיטה, והיה כי יארכו הימים, אכן גם זה מוסר אלוהים
א.
 
ואם ישאל המלאך, לפני ארון הספרים, לבדי
ב.