בטיחות, ביטחון ושעת חירום
5.
בטיחות וזהירות בדרכים
5.2
"דרכים של כבוד", פעילות משולבת של
הבטיחות בדרכים והנושא המרכז
(נט)5.2‎-2

תחום החינוך לבטיחות בדרכים, הפיקוח על הנושא המרכז השנתי והפיקוח על
הוראת האמנות מקיימים פעילות יצירתית של תלמידים בנושא "דרכים של
כבוד".
מטרת הפעילות לעודד תלמידים לתת ביטוי אמנותי אישי באמצעות ציורים
לשילוב הנושא המרכז השנתי "הזכות לכבוד והחובה לכבד" עם נושא
הבטיחות בדרכים.
24 הציורים המצטיינים ישולבו בלוחות שנה מיוחדים שיופקו לשנים התש"ס
והתשס"א.
מהלך הפעילות
הפעילות תנוהל במשותף על ידי הפיקוח על הוראת האמנות, הפיקוח על
הוראת הנושא המרכז השנתי והפיקוח על הוראת הבטיחות בדרכים.
א.
בפעילות מוזמנים להשתתף תלמידי כל בתי הספר היסודיים והעל
יסודיים במערכת החינוך, מכיתה א' ועד כיתה י"ב.
ב.
הפעילות תתקיים בשלוש רמות: רמה בית ספרית, רמה מחוזית ורמה
ארצית. לכל רמה תיקבע ועדה שתבחר את הציורים המצטיינים.
ג.
בוועדה הבית ספרית יהיו חברים המורה לאמנות, רכז הבטיחות
בדרכים ונציגי מועצת התלמידים ו/או ועדת הזה"ב. חברי הוועדה יבחרו
את הציורים המצטיינים ויעבירו לוועדה המחוזית עד 10 ציורים,
לפי מספר התלמידים בבית הספר:
ד.
בית ספר שיש בו עד 500 תלמידים רשאי להעביר לוועדה
המחוזית עד 5 ציורים.
-  
בית ספר שיש בו מעל 500 תלמידים רשאי להעביר לוועדה
המחוזית עד 10 ציורים.
-  
בוועדה המחוזית יהיו חברים המפקח על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז,
המפקח על הוראת האמנות במחוז, נציג הנושא המרכז השנתי במחוז ושני
נציגים ממועצת התלמידים או ועדות הזה"ב: אחד מבית הספר היסודי ואחד
מבית הספר העל יסודי.
ה.
יו"ר הוועדה המחוזית יהיה המפקח על החינוך לבטיחות בדרכים, ואליו
ישלחו בתי הספר את הציורים הנבחרים.
 
בוועדה הארצית יהיו חברים המפקחים הארציים של כל הגופים והשותפים,
ובכלל זה נציגי מועצת התלמידים.
ו.
כל התלמידים שציוריהם ייבחרו לשלב הארצי יקבלו על כך תעודת השתתפות
וגם שי: לוח שנה עם הציורים הנבחרים.
ז.
התנאים להגשת הציורים
המורים ישוחחו עם התלמידים על היבטים שמחברים כבוד ובטיחות בדרכים
ועל האמצאים להעברת מסרים של התנהגויות בטיחותיות ומכבדות.
א.
הציורים ייתנו ביטוי לעיבוד חווייתי ולהבנה של הקשר שבין התנהגות
בטיחותית לבין המשמעות של מתן כבוד בהתנהגות בינאישית.
ב.
דף הציור יהיה בגודל 50*35 ס"מ (רבע גיליון). מומלץ נייר של 120 גרם.
ג.
טכניקת הציור: חופשית, דו ממדית.
ד.
סוג הצבעים: אפשרית כל בחירה.
ה.
הציור יהיה ברוחב הגיליון בלבד.
ו.
שילוב מסרים כתובים: ניתן לשלב בציור כיתוביות בנושא.
ז.
שם הציור ופרטי המצייר ייכתבו על מדבקה שתודבק על גב הציור.
ח.
פרטים אישיים של התלמיד (לכתיבה על המדבקה)
שם פרטי ושם משפחה
א.
מין התלמיד (זכר, נקבה)
ב.
תאריך לידה
ג.
כיתה
ד.
כתובת פרטית של התלמיד ומס' טלפון פרטי
ה.
שם בית הספר
ו.
כתובת בית הספר ומס' הטלפון שלו
ז.
שם הציור.
ח.
לוח הזמנים
הפעילות בבתי הספר תתקיים עד סוף חודש אדר התשנ"ט. עד יום שני, ה' בניסן
התשנ"ט, 2 במאי 1999, אפשר יהיה להעביר ציורים לוועדות המחוזיות.
א.
הוועדות המחוזיות תסיימנה את תהליך מיון הציורים עד אמצע חודש אייר
התשנ"ט.
ב.
ביום ראשון, ט"ז באייר התשנ"ט, 2 במאי 1999, תקבל הוועדה הארצית 200
ציורים נבחרים מהמחוזות, לפי מפתח כמותי שיוגדר למחוזות מראש.
ג.
מתוך 200 הציורים תבחר הוועדה 24 ציורים מצטיינים שישולבו
בשני לוחות שנה לשנים התש"ס והתשס"א.
ד.
בתחילת שנת הלימודים התש"ס, עם הופעת לוח השנה, תתקיים תערוכת ציורים
ובה תוצגנה העבודות המצטיינות. התלמידים שעבודותיהם יוצגו בתערוכה
יוזמנו לטקס הפתיחה ויקבלו את עבודותיהם הממוסגרות בתום התערוכה.
ה.


בתי הספר המעוניינים להשתתף בפעילות ולקבל פרטים נוספים,
ובכלל זה הצעות להיבטים שמחברים כבוד ובטיחות בדרכים,
יפנו אל המפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/5, י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999