חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
חידונים 7.3
החידון בידע המשנה 7.3‎-3

האגף לתרבות תורנית, בשיתוף עם הרשויות המקומיות ועם המתנ"סים, וכן
עם הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, מקיים גם השנה את החידון
בידע המשנה.
בשלוש השנים הראשונות נערך החידון במחוזות, ובשנת הלימודים התשס"א
ייערך גם חידון ארצי, לאחר החידון במחוזות.

מטרות החידון
להעמיק ולבסס בקרב התלמידים את הידע בתורה שבעל-פה תוך שימת
דגש על המשנה ועל חכמיה
 
1. 
לחבב על התלמידים את עולם הערכים של המשנה
 
2. 
להעשיר את לשון התלמידים בעברית של חז"ל ולחשוף אותם לעקרונות
המשפט העברי.
 
3. 
אוכלוסיית היעד
תלמידי כיתות ז'-ח' של בתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.

ארגון החידון
הוכנה מקראה ובה ארבעה פרקים: (א) מבוא למשנה ולתושב"ע (ב) ביוגרפיות
של כמה מן התנאים (ג) פרקי היסטוריה וארכיאולוגיה של יישובים מתקופת
המשנה - בית שערים וציפורי, קצרין, טבריה, יבנה ואשקלון (ד) לקט משניות
ממסכתות שונות.
על בית הספר לקבוע את מועמדיו על פי בחינה פנימית שהוא יערוך.
לתלמידים שיעלו לשלב הגמר המחוזי תסופק המקראה שהוכנה והמשמשת
בסיס החידון. על בית הספר לקבוע את המורה שינחה את המתמודדים ויסייע
להם ללמוד ולהבין את תוכן המקראה. כחודשיים לפני החידון יתקיים בכל
מחוז יום עיון, ובו יתודרכו התלמידים והמורים המנחים בנוהלי החידון
ובתכניו.

מועד החידון ומקומו
החידון יתקיים בכל מחוז באחד מימי השבוע הסמוך לשבועות, חג מתן
התורה, וביישובים דלהלן:
- במחוז חיפה: בבית שערים או בציפורי
- במחוז הצפון: בטבריה או בקצרין
- במחוז ירושלים: ביבנה
- במחוז ת"א והמרכז: בפארק אפק
- במחוז הדרום: באשקלון.
החידון הארצי יתקיים בבית שערים.


לפרטים אפשר לפנות אל המפקחים המחוזיים של האגף לתרבות
תורנית,


כדלקמן:
- מחוז הצפון: מר חיים שני, טל' 06‎-6940320
- מחוז חיפה: ד"ר מרדכי פרידמן, טל' 04‎-8353756
- מחוז ת"א והמרכז: מר חיים גרינשטיין, טל' 03‎-6896015/6
- מחוז ירושלים: הרב אליהו אביעד, טל' 02‎-5601325/65
- מחוז הדרום: הרב בן-ציון מזרחי, טל' 052‎-768019.הודעות


חוזר מנכ"ל תשתשסא/6, ח' שבט תשס"א, 1 בפברואר 2001