דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
לינה בטיול 6.2‎-6

על פי חוזר המנכ"ל המיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך", אין להלין
תלמידים בבתי מלון (פרק 3 ה-3).

משרדנו מעדיף טיול נודד שבו הלינה היא בשטח, הן בשל החיסכון והן לצורך
ניצול האירוע לגיבוש ולפעילות חברתית. עם זאת, במרחב אילת מספר
מקומות הלינה במבנה מוסדר מוגבל מבחינת מספר המיטות העומדות לרשות
בתי הספר המטיילים, ולכן בתי ספר המטיילים באילת רשאים - בשל מגבלת
ההלנה המצומצמת - לפנות לבתי מלון צנועים, הפועלים במתכונת ובעלות
המקבילה לאלה של בתי ספר שדה ואכסניות נוער.


בשאלות אפשר לפנות אל מר רוני נעמן, מנהל מינהלת הטיולים והלמידה מחוץ
לבית הספר, טל' 02‎-5603005/6.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/8(א), י' ניסן תשס"ד, 1 באפריל 2004