education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 1 - 10 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : אוכלוסיות מיוחדות'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעד/12 1.1-1 חדשון בעברית קלה במרשתת הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשע/7 1–1.1 תיקון לסעיפים 1–1.1 ו-2–1.1 בחוזר הוראות הקבע סג/9 (א) העוסקים בנהלים למתן היתר למוסדות לקיים קורסים לגמול השתלמות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסז/4 1.2-1 הקריטריונים לקבלת עובדים חדשים במקצועות הבריאות במערכת – הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעו/1 1.2-1 לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנה"ל התשע"ו הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/10 1.2-2 לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד וקיצור יום הלימודים במועדים מיוחדים בשנה"ל התשע"ה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/1 1.2-1 לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד וקיצור יום הלימודים במועדים מיוחדים בשנה"ל התשע"ד הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסז/10 1.2-3 יישום חוק החינוך המיוחד – מועדי ההפעלה של תכניות החופשה בהתשס הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/10 1.2-1 לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנה"ל התשע"ג הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשע/10 1.2-1 יישום חוק החינוך המיוחד – מועדי ההפעלה של תכניות החופשה בהתשע"א, התעריפים של השתתפות המשרד בהוצאות נלוות ובפעולות העשרה ותעריף ההזנה בהתשע"א הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשע/10 1.2-3 תיקון לסעיף 1.2-5 בחוזר "הודעות ומידע" סט/10 בנושא יישום חוק החינוך המיוחד – מועדי ההפעלה של תכניות החופשה בהתש"ע הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014