education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
פרוספקט האגף
בשפות משנה
 

האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך הוא גוף ארצי היוזם ופועל לקידום למידת מבוגרים/למידה לאורך החיים, תוך מתן מענה רלוונטי ומקצועי לצרכים השונים של אוכלוסיית המבוגרים במגזרי החברה בישראל - היהודי, הערבי, הבדואי והדרוזי, עולים חדשים וותיקים, משכילים, מעוטי השכלה וחסרי השכלה. זאת הוא עושה באמצעות הנחלת השפה העברית והשלמת השכלה עד 12 שנות לימוד.

 

  פרוספקט האגף בשפה האנגלית והצרפתית Français - english 

 פרוספקט האגף בשפה העברית והערבית لعربية

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/03/2018