education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
ביקור כיתת עברית מתקדמת למקצועות הרפואיים וכן כיתת  פסיכולוגים עולים
 

 

במרכז הרפואי "שערי צדק" בירושלים,טרם יציאתנו לחופשת הפסח.
שמענו על ההסטוריה של בית החולים,על המחלקות השונות ,התואמות את המקצועות השונים של הלומדים , ועשויות להתאים ללומדים להשתלב בעבודה בארץ.
כמו כן,ביקרנו במחלקות שונות בבית החולים כמו: מחלקת ילדים,בית הספר לילדים,של משרד החינוך. היינו בחדר לתרפיה באומנות ובחדר לטיפול באמצעות בעלי חיים.
בביקורנו ראינו בחירות ממש של החיות במחלקה,ברוח הבחירות לכנסת.
 ירדנו (לקומות מתחת האדמה) לחדר מיון ולמערך החירום ,שאמור לפעול באירועי חירום בקנה מידה גדול.
*היינו גם ביד שרה ,אך לא צילמנו הפעם.
בשורות טובות

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/05/2019