education - חינוך מינהל החינוך הדתי - חינוך לשוני
 
   
 
 


שלום רב,

צוות החינוך הלשוני מזמין אתכם להצטרף למיזם "קוראים למיליון".
לקחנו על עצמנו אתגר שאפתני בו תלמידי בתי הספר היסודיים בחמ"ד, קוראים יחד מיליון ספרי קריאה על-פי בחירתם מיום השפה העברית, כ"א בטבת, עד שבוע החמ"ד.
כל בית ספר ממשיך לפעול כרגיל בתכנית לעידוד הקריאה להנאה, ובמקביל רכזת העברית מדווחת אחת לשבועיים על כמות הספרים שנקראו בבית הספר במרשתת באתר הייעודי:
  https://koriimlemilion.tik-tak.net/.
באתר תוכלו למצוא רעיונות לפעילויות לעידוד הקריאה בשעות הפנאי ומגוון דרכי מעקב יצירתיות אחר הקריאה של התלמידים. במהלך המיזם יחולקו פרסים לבתי ספר שיעמדו ביעדים, יתעדו פעילויות וישתתפו בהגרלה.
היעד של כל בית ספר לתקופה זו מחושב על פי הנוסחא: מספר תלמידי בית הספר כפול 13.
פרטים נוספים בסרטון https://www.youtube.com/watch?v=Wj_c651Ih0c&feature=youtu.be 

מחקרים בארץ ובעולם מלמדים על התרומה הרבה של קריאת ספרים להתפתחות הרגשית והחברתית ועל הקשר הישיר בין כמות הזמן שילדים מבלים בקריאה לבין הישגים לימודיים.

מחכים לתרומה של בית הספר שלכם כדי שיחד נגיע לאתגר "המיליון".

קריאה מהנה,

יעל נדלר – מפקחת על החינוך הלשוני בחמ"ד
 וצוות המנחות המחוזיות


"הגביע הנודד" ניתן מראש חודש אדר ואילך (מידי ראש חודש) לבתי ספר המצטיינים בפעילות לעידוד הקריאה.

לקריאה נוספת 

    תאריך עדכון אחרון:  03/01/2019  

עדכוני rss