education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אימות חתימה
 

אימות חתימות

האגף מאמת חתימות של מורשי חתימה, החתומים על מסמכים רשמיים (תעודות, אישורים, גיליון ציונים וכיוצ"ב) של בתי ספר יסודיים, בתי ספר תיכוניים ומוסדות להשכלה גבוהה ומכללות המוכרים בישראל.
אימות החתימה מאפשר הטבעת "אפוסטיל" (חותמת על פי אמנת האג לאישור מסמכים רשמיים)  על ידי המחלקה הקונסולארית במשרד החוץ, הנדרשת לתלמידים ישראלים המבקשים ללמוד במוסדות חינוך בחו"ל.

 

אגף הבחינות מאמת חתימה על בחינות בגרות, רח' שבטי ישראל 29, ירושלים

טל' 073-393-2096

 

 

קבלת קהל

אימות חתימה למבקשים ללמוד במוסדות חינוך בחו"ל

מועד: יום שני, בשעות 8:00 – 11:30
מקום: משרד החינוך, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, חדר 130
אצל הגב' חני שושן
בטלפון מספר: 073-393-4116

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/08/2019