education - חינוך אגף מורשת המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מורשת דרוזית
 
 

חוזר מפמ"ר תשע"ח

תכנית הלימודים במורשת דרוזית

 תכנית הלימודים וההיבחנות לחט"ע

טעימות מהנעשה בשטח

 

 

* תכנית הלימודים במורשת הדרוזית

תכנית הלימודים במורשת הדרוזית לכיתות א-י"ב (2013) מפורטת במסמך

  תכנית לימודים במורשת הדרוזית - בערבית

 

 תכנית הלימודים במורשת הדרוזית - בעברית

 

מסמך התאמת התכנית (70-30%) לבתי הספר היסודיים - תשע"ה

    התכנית לבית הספר היסודי

 

>> חזור

 

 

* תכנית הלימודים וההיבחנות לחט"ע

 

החל משנת הלימודים תשע"ו  החלו תלמידי כתה י"א להבחן בבחינות בגרות חיצוניות על פי המתכונת החדשה, שמשמעותה: בחינות על כ-  70%  מחומר הלימוד, המתקיימות, ברוב תחומי הדעת באירוע בחינה אחד. פעולות אלו נעשו כדי לפנות זמן להוראה וללמידה בדרך מעמיקה ומשמעותית.

 

על מנת לאפשר למנהלים, לרכזי המקצוע ולמורים לתכנן את ההוראה והלמידה, וכן לתרגל באופן מיטבי את החומר הנלמד, הוכנו על ידי מנהלי תחומי הדעת (מפמ"רים) וצוותיהם במזכירות הפדגוגית דוגמאות לשאלוני הבחינה החדשים.

בתהליך ההטמעה, שותפו מורים, אשר נתנו משובים על דוגמאות שאלונים ובעקבותיו, ,לאחר בחינת כל ההערות והתגובות, הועלו השאלונים המעודכנים לאתר המשרד. שאלונים אלו משמשים דגם למבנה השאלונים החדש.

 

אנו מאמינים, כי תהליכי הערכה אלה, בנוסף לתהליכי הערכה בדרכים חלופיות המתבצעים בבתי הספר, יקדמו את ההוראה והלמידה המשמעותית, יתרמו לשיפור הישגי התלמידים ויטפחו בהם מיומנויות של לומדים עצמאיים.

מתוך מכתב מנכ"לית משרד החינוך

 

היות ותלמידי החטיבה העליונה נגשים לבחינות הבגרות במקצוע לימודי המורשת הדרוזית ברמת יח"ל אחת חובה, היה צורך להתאים אותה ללמידה משמעותית וחלוקת התכנים. היחס וההבחנה בין בסיס הידע והמיומנויות של המקצוע (70% פרקים חובה שההערכה תתבצע במבחן חיצוני), לבין הרחבה והעמקה (30% פרקים בחירה, שההערכה פנימית).
חומר ההרחבה כולל 2 -3 אופציות בחירה המאפשר לביה"ס לבחור אופציה מהן להרחבה ולהעמקה. בזמן החלוקה דאגנו לכלול וליישם את האלמנטים הבאים לשמור על ייצוג לכל המרכיבים בשני החלקים.

  • לשמור על שילוב מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ולשמור על תהליך הל"ה בשני החלקים.
  • מתן הזדמנות שווה לתלמיד וגם למורה להתעמק בכל מרכיבי התכנים.
  • הפעלת התכנית וההערכה הפנימית תתבצע בהתאם לדרכי ההערכה החלופית: מבחן מפמ"ר, עבודת גמר, עבודת חקר, פורטפוליו, מטלות ביצוע וכו'.

 התאמת תכנית הלימודים ללמידה משמעותית-חט"ע-תשע"ה-תשע"ו-עברית

 

 התאמת תכנית הלימודים ללמידה משמעותית-חט"ע-תשע"ה-תשע"ו-ערבית

 

לטבלה המרכזת דוגמאות לשאלוני הבגרות החדשים בתחומי הדעת

 

 שאלוני בגרות לדוגמה לתלמידי י"א תשע"ו

 

 שאלונים לדוגמה לתלמידים אקסטרנים

 

>> חזור

* טעימות מהנעשה בשטח

"מפגש תרבויות, הזדמנות לדיאלוג פורה "

במסגרת פעילויות אגף מורשת ואגף חינוך דרוזי וצ'רקסי להפנמת ערכים פרטיקולריים ואוניברסליים בקרב התלמידים, בי"ס יסודי עין קניה ברמת הגולן קיים פעילות חינוכית ומפגש אנשי דת ומחנכים מתרבויות שונות תחת הכותרת "מפגש תרבויות, הזדמנות לדיאלוג פורה", האירוע התקיים ביום 26.2.17 בהשתתפות השמאס ג'ריס מנצור מדריך מורשת ודת נוצרית, הרב מייק שולץ- מנהל שרותיים רוחניים בבית חולים רמב"ם, שיך סלים שיני אמאם מסגד כפר מגאר, מפמ"ר מורשת דרוזית ג'מיל ח'טיב.

 

התקיים פאנל בהשתתפות ההנהלה, צוות המורים, תלמידים, מנהיגי הקהילה בישוב ונציגי ההורים. אנשי הדת הציגו והעלו את היסודות והשקפות עולמם אשר מחזקים את הדיאלוג בנוגע לכבוד האחר, התקיים דיון פורה ומשמעותי, העלו שאלות חשובות.

 

הנהלת ביה"ס ומנהיגי הקהילה הודו לחברי הפאנל על ביקורם ועל התרומה המשמעותית להמשך הפעילות לדיאלוג וחינוך לערכים.

מפגש תרבויות260217

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/08/2019  

עדכוני rss