education - חינוך אגף פיתוח פדגוגי המזכרות הפדגוגית אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תכניות לימודים מותאמות ללמידה משמעותית
 

מכתב המנכ"לית למנהלים ולמורים

בימים אלה פועל משרד החינוך ליישום והטמעה של 'התכנית הלאומית ללמידה משמעותית', שמטרתה קידום המצוינות הלימודית והערכית של הלומדים והמלמדים תוך מימוש עצמי, מימוש יכולות הלומד, פנייה לחוזקות שלו ולתחומי העניין שלו. כל זאת יתאפשר ע"י גמישות בבחירת נושאי לימוד  ובארגון הלימודים,  מעורבות הלומד בתהליך החינוכי, הצבת אתגרים למיצוי יכולות הלומד והעצמת הרלבנטיות של הלמידה.

אבן יסוד מרכזית בתהליך החינוכי והלימודי הן תכניות הלימודים, המהוות תשתית תיאורטית ומעשית להוראת תחומי הדעת. במהלך החודשים האחרונים, בוצעה במטה המשרד פעילות נמרצת להתאמת תכניות הלימודים למדיניות הלמידה המשמעותית. התהליך הוחל על כלל תחומי הדעת (מלבד אנגלית ומתמטיקה), בכל שכבות הגיל.

 להמשך מכתב המנכ"לית בנושא התאמת תכניות הלימודים ללמידה משמעותית 

 התאמת תכניות הלימודים בתחומי הדעת למדיניות הלמידה המשמעותית – מסמך לבעלי תפקידים במטה, במחוזות ובמוסדות החינוך

להלן קישורים לתכניות הלימודים המותאמות ללמידה משמעותית. הערות, המלצות ותובנות ניתן לשלוח באמצעות דף "כתבו לנו" הנמצא באתרי תחומי הדעת.

 

תכניות הלימודים לחטיבה העליונה 

תכניות הלימודים ליסודי ולחטיבת הביניים

 

 

 

תכניות הלימודים לחטיבה העליונה לתלמידים המתחילים את לימודיהם בכתה י' בשנת הלימודים תשע"ה

 

אגף א' לפיתוח פדגוגי

חינוך גופני

 

אגף אמנויות

אמנות חזותית

מוזיקה

מחול

קולנוע

תיאטרון

 

אגף חברה ורוח

אזרחות

גיאוגרפיה

היסטוריה בחינוך הדרוזי והצ'רקסי

היסטוריה בחינוך הערבי

היסטוריה ממ"ד

היסטוריה ממלכתי

כלכלה

לימודי א"י וארכיאולוגיה

מדעי המדינה

סוציולוגיה

ספרות בחינוך הערבי

ספרות בחינוך הדרוזי והצ'רקסי

ספרות ממ"ד

ספרות ממלכתי

פילוסופיה

פסיכולוגיה

תקשורת

 

אגף מדעים

ביולוגיה

כימיה

מדעי החקלאות

מדעי הסביבה

מדעי כדור הארץ

מוט"ב

מתמטיקה

פיזיקה

 

אגף מורשת

דת אסלאם ומורשת

דת נוצרית ומורשת

מורשת דרוזית

מחשבת ישראל - ממלכתי דתי

מחשבת ישראל –ממלכתי

תורה שבעל פה - ממלכתי

תלמוד ותורה שבעל פה - ממלכתי דתי

תנ"ך - ממלכתי דתי

תנ"ך - ממלכתי

 

אגף שפות

איטלקית

אמהרית

אנגלית

גרמנית

יידיש

סינית

ספרדית

עברית

עברית בחינוך הערבי

עולם הערבים והאסלאם

עברית לחינוך הדרוזי והצ'רקסי

ערבית בחינוך הערבי

ערבית לבתי ספר עבריים

צרפתית

רוסית

 

 

המקצועות הטכנולוגיים

מקצוע מדעי הטכנולוגיה

מדעית טכנולוגית

תיירות ופנאי

מערכות ייצור ממוחשבות

הנדסת מכונות

מדעי הבריאות

חינוך לגיל הרך

מערכות בריאות

הנדסת תעשיה וניהול

ניהול עסקי  

מלונאות

אמנויות העיצוב

ביוטכנולוגיה

טכנולוגיות תקשורת

מערכות ימיות: מקצוע מוביל מדעי הים , התמחות ימאות ספינות

תקשוב

 

מגמת מדעי המחשב והנדסת תוכנה

תוכנית לימודים למדעי המחשב, תשע"ה

 

 

מגמת הנדסת בנייה ואדריכלות

תכנית הלימודים

 

 

מגמת הנדסת אלק ומחשבים

התמחות מערכות אלקטרוניות 

 

התמחות מערכות מחשבים

 

התמחות מערכות מחשוב ובקרה

 

 

מגמת מערכות בקרה ואנרגיה
מקצועות הלימוד

 

 

המקצועות העצמאיים

אזרחות

 

היסטוריה


יהדות


ספרות 
 

עברית


תנ"ך

 


 

תכניות לימודים לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים

 

 

 

אגף חברה ורוח

 

אזרחות

 

גיאוגרפיה: יסודי, חטיבת הביניים

 

היסטוריה בחינוך הדרוזי והצ'רקסי

 

היסטוריה בחינוך הערבי

 

היסטוריה - ממלכתי דתי

 

היסטוריה ממלכתי

 

מולדת חברה ואזרחות

 

ספרות בחינוך הדרוזי

 

ספרות בחינוך הערבי

 

ספרות ממ"ד

 

ספרות ממלכתי

 

 

אגף מדעים

 

מדע וטכנולוגיה: יסודי, חטיבת הביניים


מדעי החקלאות: יסודי 

 

אגף מורשת

 

מורשת דרוזית

 

תלמוד ותורה שבעל פה - ממלכתי דתי

 

תרבות ישראל ומורשתו

 

תנ"ך ממלכתי

 

תנ"ך ממלכתי דתי

 

 

אגף שפות


אמהרית

 

אנגלית

 

סינית

 

עברית: יסודי, חטיבת הביניים

 

עברית בחינוך הדרוזי

 

עברית בחינוך הערבי: יסודי, חטיבת הביניים

 

ערבית בחינוך הערבי

 

ערבית לבתי ספר עבריים

 

צרפתית

 

רוסית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2015  

עדכוני rss