education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
אישים
יום הזכרון ה-16: יצחק רבין וירושלים - בין מלחמה לשלום, לימוד בחברותא
 

יצחק רבין נולד בירושלים, אך הקשר הרגשי החזק שלו לעיר נוצר בעקבות מלחמת העצמאות, עת נלחם כמפקד חטיבת הראל על פריצת הדרך לירושלים. רגש זה הלך והתעצם במלחמת ששת הימים, כשנכנס לעיר העתיקה כרמטכ"ל צה"ל.

 

ביחידת לימוד זו נכיר את ירושלים ממבטו של הלוחם, שאינו יכול לדמיין, כדבריו, מדינה יהודית ללא ירושלים, וממבטו של המדינאי, שאיננו יכול לדמיין את ירושלים ללא שלום.

 

מטרות היחידה:

1.   הכרת האירועים של פריצת הדרך לירושלים במלחמת העצמאות ושחרור ירושלים במלחמת ששת הימים.

2.   הכרת פועלו של יצחק רבין באירועים אלה כמפקד חטיבת הראל וכרמטכ"ל צה"ל.

3.   בירור הקשר בין אירועים אלה לבין שאיפתו ופועלו של יצחק רבין לכינון שלום בר קיימא בין ישראל לשכנותיה.

 

ביחידה מידע וציטוטים ללמידה, מלווים בשירים. ניתן לשמוע את השירים באמצעות הקישורים המצורפים.

 

היחידה מתאימה לתלמידי חט"ב, ובהתאמות נוספות גם לתלמידי כיתות ה – ו.

 

 יצחק רבין וירושלים: בין מלחמה לשלום

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/02/2018    

עדכוני rss